Större krav på politiker

KUNSKAP KRÄVS. Det är inte egalt vem som väljs in i styrelser, påpekar Matti Nuutti.Bild: Kristoffer Åberg

De förtroendevalda som väljs in i koncernbolagens styrelser i Borgå måste härefter ha tillräcklig sakkunskap om verksamheten. Det säger Matti Nuutti (SDP), som för ordet i en arbetsgrupp för ägarstyrningen. Den har utnämnts för att hålla koll på läget.