Storövning vid kärnkraftverket i november

ÖVNING. Lovisa19 är en övning som simulerar en olycka vid kärnkraftverket på Hästholmen. Bild: Arkiv/Lasse Lehtinen

Över 50 organisationer deltar i övningen Lovisa19 som simulerar en olycka vid Lovisa kärnkraftverk. Man ska alltså inte bli orolig om man ser personer klädda i skyddsutrustning.

Räddningsverksamhetsövningen Lovisa19 äger rum den 13 november och bygger på Inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk. Förordningen förutsätter att man minst vart tredje år håller en övning där man testar att den externa räddningsplanen för ett kärnkraftverk fungerar. I övningen deltar över 50 myndigheter och organisationer, bland annat Lovisa kraftverk, Strålsäkerhetscentralen och Lovisa stad. Räddningsverket i Östra Nyland bär ansvaret för den externa räddningsplanen och själva arrangemangen.

Övningen ordnas huvudsakligen som lednings-, kart- och kommunikationsövning och syns nödvändigtvis inte alls i Lovisa kraftverk eller Lovisa stad, uppger man från räddningsverket. Man övar också med strålningsmätningspatruller som är bemannade av avtalsbrandkårer, och att använda skyddsutrustningscontainern och dess redskap i Lovisa. Övningen med skyddsutrustningscontainern ordnas i Lovisa redan före huvudövningen, den 30 oktober och 7 november, samt på själva övningsdagen. Under dessa dagar kan man se personer klädda i skyddsutrustning i Lovisa och på vägen som leder till kraftverket.

Under övningen testas bland annat inledande av verksamheten, ledningsfunktioner, samverkan mellan olika parter, bildande och upprätthållande av lägesbild samt förmedling av information till myndigheter, befolkningen och massmedia. Meddelanden som deltagarna har skrivit samt sociala medier spelar en viktig roll i övningen. Helsingfors universitets institution för kommunikation skapar övningsmiljöerna för kommunikationen.