Störningar i trafiken vid A-bron fortsätter – vattenledningen under ån är ett större jobb än beräknat

Det kan löna sig att hålla trafikarrangemangen vid Alexandersgatans bro och gatorna i närheten. Bild: Skärmdump

Borgå vatten bygger en vattenledning under Borgå å, och det innebär störningar i trafikarrangemangen vid Alexandersgatans bro fram till mitten av juni.

Ursprungligen meddelade Borgå vatten att arbetena med vattenledningen under Borgå å skulle föra med sig ändringar i trafikarrangemanget under vecka 23.

Nu meddelar man ändå att arbetena tar längre än beräknat, och att arrangemangen gäller också under vecka 24 – alltså fram till den 16 juni.

Meningen är att bygga en vattenledning från centrumområdena till Västra Åstranden, ett projekt som ska förbättra ledningsnätets funktion säkra och vattentillförseln under möjliga störningssituationer. Vattenledningen byggs genom styrd borrning under ån.

LÄS MERA: "Vi borrar direkt när lovet är klart" – Borgå vatten drar nytt vattenrör under åbottnen .

Ågatan stängs för trafik vid Ågatans - Alexandersgatans korsning samt vid Ågatans -Skepparegatans korsning.

Gymnasiegatan stängs för trafik vid Gymnasiegatans – Runebergsgatans korsning.

Trafiken styrs till Strandgatan via Biskopsgatan och Sjötullsgatan.

Tillfälliga trafikarrangemang mellan 7.-10.6 (mån-tors)

Konstfabrikens strandgata stängs efter Konstfabriken samt vid Guldlistgatans - Kokonvägens korsning.

Trafiken styrs till Kokonvägen via Konstfabriksgatan och Guldlistgatan.