Stormarknad investerar i Lovisa

Pokela Iso Omena, företaget bakom K-butikerna i köpcentret Iso Omena, vill bygga en hall vid Trålhamnen. Köpmannens Lovisarötter ledde företaget till Lovisa.

En lagerbyggnad på 500 kvadratmeter är målet för tomten som företaget Pokela Iso Omena vill köpa vid Trålhamnen i Lovisa. Företaget har en omsättning på nästan 40 miljoner euro, och ägaren Toni Pokelas rötter i Lovisa gjorde att staden blev aktuell.

Tomtförsäljningen var uppe i stadsstyrelsen på måndagen, och förslaget går vidare till fullmäktige. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom uppger att Pokela hade vissa behov för företaget, och att Lovisa kunde uppfylla dessa.

– Utöver det har han en hembygdskänsla, och när det blev aktuellt med en lagerbyggnad så kom han att tänka på sin gamla hemstad, säger Oker-Blom.

Tomten, som ligger på 2 400 kvadratmeter, föreslås säljas för drygt 31 000 euro.

– Förutom att tomten är lämplig så är den säkert till rätt pris. Han fattade beslutet fort. Det är trevligt att sådana som känner Lovisa ser fördelarna. Företaget har omfattande omsättning, så vi hoppas förstås att en sak leder till en annan.