Centralköksfrågan ska utredas

VÅR DAGLIGA MAT. Hurudan mat vill stadens beslutsfattare att skol- och daghemsbarn ska äta? Åsikterna varierar om vad bra kvalitet är.Bild: Kristoffer Åberg

Hur vill staden ha det i storköksfrågan och vad kan man ännu göra? Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander (SFP) ska kalla till en aftonskola. Även stadsstyrelsen och stadens jurist har kopplats in.