Storkarna hälsas välkomna till Östnyland

HÄCKANDE STORKAR. Än så länge är storkar rätt så sällsynta gäster i vår region. Konstgjorda bon kan locka till häckning. Bild: Magnus Östman

Borgånejdens fågelförening vill hitta lämpliga platser för konstgjorda storkbon i trakten.

Det är landskapsrådet Kimmo Kajaste, som också är hedersmedlem i fågelföreningen, som har kommit med initiativet.

– Jag föreslår att Borgånejdens fågelförening vidtar åtgärder för att den ståtliga storken i framtiden häckar också i Östnyland, skriver Kajaste i sitt initiativ.

– Föreningen kan leta reda på lämpliga boplatser och komma överens med markägarna om att få bygga konstgjorda storkbon på deras marker. Det lönar sig att kartlägga till exempel Borgå ådal, Kyrkträsket i Mörskom, Sävträsket i Liljendal och områden i Virvik i Borgå.

Kajaste hoppas att man kan inleda projektet så tidigt att det finns färdiga storkbon redan inför den här sommarens häckningsperiod.

Mörskom och Sävträsket

Borgånejdens fågelförening har med iver tagit del av initiativet.

– Tanken har ventilerats också tidigare, så vi behöver inte börja helt från noll, säger föreningens ordförande Susanne Nakari.

– Det är inte omöjligt att åstadkomma bon redan i vår, men det då gäller det att snabbt hitta de rätta platserna och få till stånd avtal med markägarna.

Fågelföreningen uppskattar att Mörskom och Sävträsket är de platser där man snabbast kan få avtal med markägare.

– Alla i föreningen är mycket positivt inställda, säger Nakari. Det här är ett roligt projekt.

Rör sig norrut

Storkens bo ska finnas på ett område där det finns vattendrag, blötmarker, stränder, ängar och åkrar.

Boet byggs till exempel uppe på en gammal elstolpe, på ett fristående torn, på en, kall, skorsten eller på taket av en gammal hög lada.

Storken har sökt sig längre norrut i takt med klimatförändringen. I Estland uppskattar man att det på årsnivå häckar cirka 5 000 storkpar.

Än så länge har storkarna närmast kommit på besök till södra Finland, ett par häckade nära Forssa för snart två år sedan. Konstgjorda bon som storkarna själva kan bygga färdigt antas locka fler häckande par till södra Finland, och till Östnyland.