Storgårds utreder östra Nyland

EVA STORGÅRDS. Bild: Marita Itävuori

Bland de sexton som ska verkställa vård- och landskapsreformen i Nyland finns också Eva Storgårds, som för en tid sedan fick gå från posten som vikarierande grundtrygghetschef i Lovisa.

Nu ska planerna för landskapet Nyland efter vård- och landskapsreformen dras upp i projektet Nyland 2019.

Sexton projektledare, i hel- eller halvtidstjänst, har anställts av Nylands landskapsförbund.

Fem blir direktörer och elva leder social- och hälsovårdsuppgifterna.

Affärsverkets regionala organisation bereds av tre personer, en av dem är Eva Storgårds som kommer att ansvara för östra Nyland och för den svenska servicen.

Storgårds anställdes som tf grundtrygghetschef i Lovisa i slutet av april i år, och hennes anställningsförhållande sades upp den 5 juli, under prövotiden.

Enligt Lovisa stads officiella information hade de ledande tjänstemännen i staden uttalat en brist på förtroende för Storgårds. Man hänvisade också till att det framkommit brister i ledarskap och i kommunikation som gjorde att man ifrågasatte hennes förmåga att framgångsrikt leda grundtrygghetscentralen.