Stora träskolor växer fram i Lovisa – pressen fick titta in i skolbyggena.

ÖPPET. Forsby skolcentrum har en stor aula med högt till tak. Bild: Peik Henrichson

Lovisas nya skolbyggnader kommer att förändra undervisningsmetoderna, både i Lovisavikens skola och i det tvåspråkiga skolcentret i Forsby. Eftersom det fysiska klassrummet vid behov kan omformas i moduler får det konsekvenser även för undervisningen.

På måndag förmiddag presenterade Lovisa stads fastighetschef Antti Kinnunen de ännu halvfärdiga skolbyggnaderna i Lovisa. Man visade upp Lovisaviken skola och det tvåspråkiga Forsby skolcentrum där un...