Stora skillnader i kommunernas direktörsavtal

TILLS VIDARE. Minst fem men max nio år har Olavi Kaleva kvar på posten som stadsdirektör i Lovisa. Bild: Max Nyberg

Tidsbundet eller tills vidare? Kutymen för direktörernas avtal varierar i de östnyländska kommunerna.

I Borgå valde stadsfullmäktige förra året stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula för en ny sjuårsperiod. I Sibbo blir det aktuellt 2018 att avgöra om Mikael Grannas fortsätter som kommundirektör. I Lovisa och Lappträsk däremot sitter Olavi Kaleva och Tiina Heikka på sina poster med avtal som gäller tills vidare.

Av dessa fyra har Olavi Kaleva hängt med längst. Han valdes till stadsdirektör för Lovisa 2001. Om drygt ett år fyller han 60 år, vilket innebär att det så småningom är dags att fundera på hans efterföljare.

– Enligt pensionsreformen så är min lägsta pensioneringsålder 63 år och 9 månader och den personliga pensionsåldern för tilläggspension någonting på 64 år. Jag har inte bestämt mig närmare men det är nog säkert, att jag inte kommer att sitta till det högsta tillåtna 68 år utan går i pension mycket tidigare, säger Olavi Kaleva själv om sina framtidsplaner.

Tidsbundet i framtiden?

ÖN frågade representanter för de fyra största partierna i Lovisa om nästa stadsdirektör i Lovisa bör ha ett tidsbundet avtal. Svenska folkpartiet och Socialdemokraterna svarade.

– Framtidens kommun kommer att ha en annan tyngdpunkt och andra uppgifter. Då är det samtidigt bra att tänka på om vi borde övergå till tidsbundet direktörsavtal. Inom SFP-gruppen har vi inte diskuterat det ännu, men i presidiet har frågan tagits upp. Personligen tror jag att det är bra att ha tidsbundna avtal för kommundirektörer, säger stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP).

Pertti Lohenoja, ordförande för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, säger att frågan inte har diskuterats. Hans personliga åsikt är att ett tidsbundet avtal med stadsdirektören inte nödvändigtvis är bra ur stadens synvinkel.

– Med tanke på stadens utveckling tror jag det är bättre med en direktör som jobbar så länge som möjligt i staden, har det mera som en livsuppgift. Jag tror att det är motiverar mer än om avtalet ska förnyas regelbundet. Det skapar osäkerhet kring fortsättningen.

Personligen anser jag att ledarskaps- och samarbetsegenskaper är viktigare än att en stadsdirektör har någon partibok.

Jukka-Pekka Ujula, Borgå:

Tidsbundet avtal för perioden 2016- 2023.

Månadslön: 12 320 euro.

Mikael Grannas, Sibbo:

Tidsbundet avtal för perioden 2011-2018

Månadslön: 9005 euro.

Olavi Kaleva, Lovisa:

Avtalet är i kraft tillsvidare.

Månadslön: 8 845 euro.

Tiina Heikka, Lappträsk:

Avtalet gäller för 2014-2016, men anställningen är i kraft tills vidare.

Månadslön: 5811 euro.

Både i Lovisa och i Lappträsk görs årligen en utvärdering av hur väl stads- eller kommundirektören sköter sitt uppdrag. Under Olavi Kalevas 15 år i Lovisa har en viss friktion mellan honom och en del förtroendevalda förekommit tidvis.

– Olavi Kaleva sköter sina uppgifter tillräckligt bra. Visst kan man hitta något att kritisera hos alla, men jag tycker att han är bra, säger Pertti Lohenoja.

– Vi har inte som SFP-grupp diskuterat hur vi anser att Kaleva sköter sitt jobb. I egenskap av styrelseordförande har jag i de operativa ledarskapsfrågorna ett bra samarbete med presidiet och ärenden diskuteras allt mer även i styrelsen. Kaleva sköter många ärenden bra men det finns förväntningar på större insatser inom närings- och utvecklingsfrågor.

Pertti Lohenoja säger att partitillhörigheten inte får vara avgörande när Lovisa väljer ny stadsdirektör. Tvåspråkigheten däremot är en självklarhet.

– Personligen anser jag att ledarskaps- och samarbetsegenskaper är viktigare än att en stadsdirektör har någon partibok. I en tvåspråkig stad är det däremot viktigt och för SFP självklart att stadsdirektören klarar av båda språken, säger Mia Heijnsbroek-Wirén.

Mer läsning