Stor räddningsövning i Kungsporten

SKUM. Olycka simulerade en situation där cisternen blir överfull och bensin rinner ut över marken. Bild: Max Nyberg

Vad händer när cisternen blir överfull och olyckan är framme? Det scenariot övade man på i Kungsportens Shell.

Mannen släpar fram två tjocka slangar från bränsletankern och börjar koppla upp maskineriet till den underjordiska cisternen. Mitt i en rörelse springer ändå en bekant över och ger en kram. De två pratar glatt, och sedan fortsätter mannen med sitt jobb. Mötet får honom ändå att glömma en viktig detalj, och han är inte medveten om att kontrollmekanismerna är sönder. Resultatet blir en olycka där stora mängder bensin rinner ut över mackens gård och riskerar hamna i stormbrunnarna och vidare ut på åkrarna.

Men i första hand är det företagets övning. I situationer som den här hindrar vi läckan från att sprida sig och utvärderar brandrisken.

Övar med räddningsverket

I det här fallet är det ändå bara vatten, och det hela är en övning som St1 gör tillsammans med räddningsverket. Paula Puotiniemi, nätverksdirektör på St1, säger att övningen är deras och att den är ämnad att utbilda personalen och att se över de nuvarande procedurerna. I stället för att göra den ensam bjöd man in räddningsverket för att samarbeta. Motsvarande övningar med olika scenarion görs med jämna mellanrum, och den här gången kom turen till Borgå.

– Vi filmar allt, och också transportföretaget tar del av övningen. En olycka som den här ägde senast rum på riktigt kanske för tio år sedan. Med dagens säkerhetslösningar skulle den inte hända, så vi fick med våld hitta på olika mänskliga misstag och tekniska problem.

Räddningschef Timo Tähtinen säger för sin del att de samtidigt får chansen att se hur deras verksamhet fungerar i en olycka som den här.

– Men i första hand är det företagets övning. I situationer som den här hindrar vi läckan från att sprida sig och utvärderar brandrisken.

KRAN. ST 1 lät filma övningen, och en av kameramännen står i korgen högst uppe. Bild: Fanny Lindholm

Utvärderar senare

På plats finns en rad räddningsfordon, och när olyckan väl är ett faktum görs ett låtsaslarm som leder till en utryckning från brandstationen på andra sidan gatan. Med sirener och blåljus anländer fordonet, och två brandmän drar ut en slang som är kopplad till en stor trut. De börjar blåsa ut skum över låtsasläckan, allt medan en stor klunga bestående av personal från ST 1 ser på.

Vi utvärderar övningen och ser vad vi lärde oss. Det finns en hel del människor inblandade, så det tar en liten stund.

Paula Puotiniemi säger att motsvarande övningar äger rum på olika håll i Finland, till exempel i samband med transporter i hamnar. Temat varierar, och i det här fallet tar hela övningen tar ungefär två timmar. Därefter går man igenom händelserna.

– Vi utvärderar övningen och ser vad vi lärde oss. Det finns en hel del människor inblandade, så det tar en liten stund.