Stor principiell fråga

SANNÄS SKOLA Bild: Kristoffer Åberg

Det handlar bland annat om värden, säger Hem och Skolas ordförande i Sannäs som en kommentar till skolutredningen. Nu gäller det för politikerna att håll fast vid sina åsikter och att visa om de värdesätter också landsbygden i Borgå.

Marianne Falck-Hvilstafeldt är ordförande för Hem och Skola i Sannäs. Hon är inte förvånad över stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag till lösning på bildningsfrågan i Borgås östra delar.– De...