Stor oro för skogen i Gammelbacka, möte ordnas den 12 mars

SKYDDA SKOGEN. Över 300 personer har hittills uttryckt sin oro för skogen i Gammelbacka genom att skriva på ett initiativ för att skydda den. Bild:

Skogen i Gammelbacka är ett hem för rara fågelarter, fladdermöss och insekter. Naturen är mångfaldig och området är väldigt viktigt för invånarna. Över 300 personer har hittills skrivit på ett initiativ om att skogen ska skyddas.

Det är inte första gången man är i farten. För ett par år sedan samlades det in namn mot planerna att bygga bostäder i närheten av Kuuselan koulu. Invånarna ville inte att skog fälls och sedan dess ha...