Stor klyfta mellan EU-tro och verklighet

LOBBARE. Borgå Energis vd Patrick Wackström representerar Finland när energifrågor behandlas i Bryssel. Bild: Kristoffer Åberg

Klyftan mellan vad man på EU-håll i Bryssel tror och vad som är verklighet är skrämmande stor. Det säger Patrick Wackström och syftar på energibranschen och speciellt elbranschen. Borgå Energis vd vet vad han talar om efter snart fem år som Finlands röst vid det bord, där frågor som gäller slutkundselhandeln i Europa behandlas.

Bordet i fråga är slutkundsmarknadskommittén (Retail Customers Committee), en av de fem kommittéer, i vilka den europeiska elindustrins intresseorganisation Eurelectric (Union of the Electricity Industry) spjälkat upp sin verksamhet.

– Eurelectric är en lobbningsorganisation gentemot EU-kommissionen och representerar elbranschen i 32 europeiska länder, berättar Wackström.

Energibranschens finländska intresseorganisation Finsk Energiindustri (ET) är en av medlemmarna i Eurelectric och har representanter i de multinationella kommittéerna. Patrick Wackström, som också sitter i ET:s styrelse, är sedan år 2013 en av dessa representanter och den enda från Finland i "sin" kommitté. Han är dessutom med i en grupp, som koordinerar kommittéernas verksamhet. När Wackström talar om klyftan mellan tro och verklighet på EU-håll är det något han således sett och upplevt på nära håll.

– Vi kan ta fjärravläsningen av elförbrukningen som ett exempel på vad jag menar. Det är bara i Finland elförbrukningen till hundra procent mäts med fjärravläsbara smarta mätare, men i EU-kommissionen och EU-parlamentet tror man att fjärravläsningen har genomförts i alla länder.

– I Sverige håller man på att byta sina redan installerade mätare. Tyskland är sakta på väg, men kommer aldrig att göra det fullt ut för det är så dyrt, och når kanske upp till 70 procent i slutet på 2020-talet. I Frankrike har man gjort små provinstallationer och så finns det länder speciellt i de östligare delarna av Europa där ingenting gjorts.

Finland har varit en föregångare – på gott och ont.

– Inte är det illa att vara först och bäst på klassen, men dyrt är det, säger Wackström och tillägger att visst har de nya mätmetoderna fört mycket gott med sig.

Född: 1958 i Borgå landskommun.

Familj: hustru, två vuxna barn och ett barnbarn.

Utbildning: elingenjör.

Arbete: Verkställande direktör för Borgå Energi sedan 2006.

Övrigt: Innehar en lång rad styrelseuppdrag och förtroendeuppdrag med anknytning till energifrågor.

Också känd som tävlingscyklist, representerade Finland i två olympiska spel, Moskva

1980 och Los Angeles 1984 samt i fem VM, 1977, 1978, 1983 och 1985 samt har 33 FM-

guld från åren 1973-1985.

En nackdel med att vara först är att regler och bestämmelser hinner förändras innan alla hunnit med. Så ser det ut att gå med fjärravläsningen. I Finland används timbaserad elförbrukningsmätning, men nu vill man i Bryssel att mätningen skall ske med 15 minuters intervaller.

– Det innebär en stor kostnad när mätare skall programmeras om och en del kanske måste bytas ut. Som väl är ser det ut som om Finland skulle lyckas lobba sig fram till en övergångsperiod.

Wackströms uppdrag i Eurelectric-kommittén är att föra fram den finländska energiindustrins åsikt.

– När jag fått mötesagendan för nästa möte i Bryssel träffar jag ordföranden för elmarknadsutskottet och ordförandena för olika arbetsgrupper innan jag reser. Vi diskuterar oss fram till Finlands hållning i de olika frågorna på det kommande Brysselmötet.

Wackströms personliga målsättning är att göra klyftan mellan beslutsfattare och folket mindre, att så att säga minska avståndet mellan Borgå och Bryssel. En av de stora frågorna på den Wackströmska kommitténs bord är planerna på en gemensam europeisk elmarknad.

– Alla modeller för en sådan finns, men i Europa har man bara frågat de stora aktörerna, inte talat med de omkring tusentals mindre energiverken på olika håll i Europa. Det blir nog ingenting av det hela inom en snar framtid.

– Man borde börja med att koppla samman grossister och producenter till en marknad, men för att det skall lyckas krävs det att ellinjer förstärks och någon större aktivitet i den riktningen finns inte.

Mer läsning