Stoppet som pågått i 36 dagar

Höstens omfattande servicestopp på Borealis anläggningar i Sköldvik är inne på upploppet, 36 dagar efter att arbetena inleddes. Går allting planenligt körs enheterna successivt upp med start på fredag.

Täta bankanden och en lukt av svetsgas ligger i luften kring Borealis olefinenhet i Sköldvik. Någon rullar ut ett rödvitt band – hit är det absolut förbjudet att gå – en annan hänger upp en rödgul varningsskylt på en ventil. Arbetena på det som är bolagets största och dyraste servicestopp någonsin pågår för fullt, och det märks på den frenetiska aktiviteten. Eller?

– Det börjar vara ganska lugnt här, tycker jag. Det märks att servicestoppet börjar gå mot sitt slut, säger Marjo Äijälä som ansvarar för Borealis petrokemiska produktion.

Hela 3 000 entreprenörer, varav en del hör till Borealis vanliga personal, har engagerats för att utföra servicearbetena, granskningarna och reparationerna. Alla är förstås inte på plats samtidigt men jämfört med den vanliga personalstyrkan på 100–200 personer är det många oavsett.

Just nu, 36 dagar in i driftstoppet, är det ändå "bara" cirka 1 700 arbetare som jobbar på med att granska, reparera och bygga nytt.

Stora arbeten

På den petrokemiska sidan betyder servicearbetena bland annat omfattande ändringar i rörlinjerna, medan den största enskilda anskaffningen är en ny, massiv kolonn för lutförvaring: väderbitna, ljusgröna cylindrar får sällskap av ny och blank plåtyta.

– Kolonnen väger 150 ton och det krävdes en massiv kranbil för att få den rest. Kranbilen hämtades hit i delar, sattes ihop, gjorde jobbet, monterades ner och åkte i väg igen, säger Marjo Äijälä.

KRÄVER PRECISION. Det får inte blåsa alltför mycket då kranbilarna jobbar på hög höjd. Säkerhetsföreskrifterna är rigorösa också för arbetarna som jobbar i de kolonnkramande ställningarna. Bild: Kristoffer Åberg

När servicestoppet inleddes jobbade hela 16 kranbilar på området kring olefinenheten, men vid det här laget är de något färre kranarmar som med exakt precision lyfter olika delar fyrtio, femtio, sextio meter upp i luften.

Flera av metallcylindrarna på området har klätts med stålställningar som når ända upp till toppen, och tillfälliga hissar tar arbetarna till väders. Samma gäller på insidan av vissa av kolonnerna. Sammanlagt handlar det om flera tusentals kubik metallställningar.

– Entreprenörerna har jobbat så gott som dygnet runt, bland annat med att förnya alla mellanbottnen i en av propenkolonnerna, säger Äijälä.

Storinvestering

Totalt handlar det om cirka tjugo olika investeringsmål till en totalsumma på cirka 65 miljoner euro. Servicestoppets prislapp som helhet är större än någonsin tidigare: kontrollarbeten, service och reparationer kostar 42 miljoner euro.

Entreprenörerna har jobbat så gott som dygnet runt.

En gaffeltruck fraktar en plåtbit, en tankbil med gas rattar ut genom en passage mellan några av kolonnerna. Utöver det lyser all trafik med sin frånvaro. Ja, om man inte räknar alla arbetare som trampar omkring på "mommocyklar" förstås.

– Trafiken är kraftigt begränsad på området och även om avstånden inte är så långa så sparar cyklarna tid, säger Marjo Äijälä.

"Diner & Café" står det på skylten som hänger på en av flera tillfälliga tältbyggnader som rests för att serva den extrainkallade personalen. Känslan innanför de vita, plastiga väggarna är lite som på ett läger eller en festival: en linje för dem som är sugna på lunchmat, och en för dem som är fikasugna.

– Det hör till att man ska äta sockermunkar när det är servicestopp, säger Salla Roni-Poranen, som för några veckor sedan tog över som chef för Borealis Borgåenhet.

FESTTÄLT. Kaffet och de obligatoriska "servicestoppmunkarna" har god åtgång i restaurangtältet. Så bra att personen som fyller på kaffeapparaterna jämfört åtgången med en större festival. Bild: Kristoffer Åberg

Säkerheten först

Overallklädda arbetare, mestadels män men också några kvinnor, bänkar sig vid långborden i tältrestaurangen med grisar eller syltmunkar tronande på papptallrikarna framför sig. Skyddshjälmarna har de lämnat på en för ändamålet riggad hylla utanför ingången – under pausen får hjälmen tas av, annars är den ett obligatorium på produktionsområdet.

– Säkerhet är ett ledord för hela servicestoppet. Alla arbeten ska utföras så att säkerheten först, efter det kan processerna tryggt startas upp, säger Äijälä.

En utmaning när det gäller säkerheten kommer i form av extrapersonalen som anlitats för servicearbetena. Bland dem finns sammanlagt 27 nationaliteter representerade, och det ställer krav på den allmänna informationen men i synnerhet på det som gäller säkerhetsfrågor.

Säkerhet är ett ledord för hela servicestoppet.

– Det handlar mycket om visuell kommunikation, säger Borealis lokala kommunikationsspecialist Heli Poikonen. Bilder som tydligt anger till exempel varning eller fara fungerar bra då det finns personal som talar olika språk och kommer från olika kulturer.

Skyltar hjälper

I rutan på platteven som hänger på tältväggen snurrar en bildserie där runda märken kommer med påbud såsom håll alltid i räcket då du går i trappor, använd korrekt skyddsutrustning och gå aldrig in i ett slutet utrymme, såsom en reaktor, utan lov. Entreprenörerna själva har också satt upp skyltar som varnar för fallande objekt – de föreställer en rosa gris med vingar.

Målet är förstås att det inte ska hända några olyckor, men på samma teveruta snurrar också en rapport från två dagar tillbaka. Då träffades en eldarbetsvakt, det vill säga en person som övervakar till exempel svetsarbeten, av en hammare som föll från sju meters höjd.

– Arbetaren klarade sig utan värre skador men vi ser allvarligt på olyckan, säger Marjo Äijälä.

Mittemot tältrestaurangen – en riktig hit för övrigt tack vare den goda maten som restaurangföretagaren från Borgå serverar – ligger ett nästan lika stort vitt schabrak, populärt också det. Det är en av flera tillfälliga "rökrutor" som finns på området.

Det säger sig självt att cigaretter och elddon inte har någon plats bland kolonner fyllda med vätgas, propen och butadien, men speciellt vätgasen kan vara livsfarlig ifall det uppstår en läcka. Alla som rör sig på området kring olefinenheten måste därför ha en luktmätare som slår larm ifall syrehalten i luften blir oroväckande låg.

FAKTA

Borealis Polymers Oy

Har fem produktionsenheter i Sköldvik.

Framställer olefiner: eten, propen, butadien, fenol, polyeten, polypropen och Borstar-polyeten. Företagets polyeten- och polypropenplaster används främst i rör, stålrörshöljen, förpackningar och kablar.

Har 900 anställda.

Framtiden som mål

Målet med servicestoppet är solklart: att enheterna ska klara produktionen under de kommande fem åren, och göra det säkert och med hög kvalitet på varorna. Det gäller för olefinenheten lika mycket som för Borealis plastfabriker några kilometer bort.

– Förstås görs det även kontinuerligt en hel del servicearbeten och reparationer men servicestoppet är något helt annat, säger Jari Hätönen som är chef på plastsidan. Det är lite som att besiktiga bilen för att den ska hålla för att köras med i 4–5 år till.

Nytt för den här gången att man på plastenheten har en yttre myndighet, säkerhets- och kemikalieverket Tukes, som övervakar att arbetena går rätt till.

Det är lite som att besiktiga bilen för att den ska hålla för att köras med i 4–5 år till.

Inför veckorna med nedkörd produktion har man jobbar extra på plastfabriken och bunkrat upp med hela 100 kiloton plastpelletar mot de vanliga 60 kiloton som man vanligtvis har i lager. Det har räckt till och räcker en bit till ifall det mot förmodan skulle gå så att olefinenheten inte kan startas upp till helgen.

– Tidtabellen har hållit så här långt, allting har gått bra och vi är väldigt nöjda, säger Salla Roni-Poranen som räknar med att processerna startas upp successivt med start på fredag.

Följande stora servicestopp på Borealis infaller om femår, det vill säga 2022. Planeringen inför det körs i gång två år tidigare.