Stoppa biltrafiken!

Är det verkligen nödvändigt att ha bil i en tid som erbjuder kollektivtrafik, cyklar, taxi, egna fötter?

Gamla Borgå Vi bör utan dröjsmål skrida till åtgärder för att skydda gamla stadens värdefulla miljö och kulturhistoriska pärla från att förstöras av det ständiga flödet av motorfordon – de trafikströmmar, som dagligen forsar våldsamt genom den känsliga miljön enbart på meteravstånd från känsliga, historiskt värdefulla byggnader såväl på Kyrkogatan som på Brobacken.

Inte endast bullret, utsläppen, avgasernas lukt, ljusföroreningen samt stress- och orosmomentet är ofruktbara, även vibrationerna och det markslitage som de tunga fordonen åstadkommer är ytterst alarmerande. Det är frågan om ett potentiellt hot mot miljön i sin helhet, identiskt med det oerhörda misstaget att bygga Alexandersgatans bro, som åstadkom oändlig skada för invånare, byggnader, närliggande miljö samt de facto ytterligare en trafikavloppskanal – en skadlig genomfartsled likt Kyrkogatans.

Då jag promenerade lugnt här och försökte njuta av miljön och beundra charmfulla skyltfönster tänkte jag bli överkörd av en skåpbil i en kaotisk och aggressiv trängsel av bilar samtidigt som jag höll för öronen för att undvika hörselskador av dessa överallt förekommande trimmade mopeder som borde förbjudas i lag.

Jag kan intet annat än berättiga min kritik i detta fall och förundra mig över den kunskapsmässiga brist i den moderna, miljömedvetna tidens anda, den nonchalans, som Borgå stad visar angående motortrafik och privatbilism, genom att inte skrida till konkreta åtgärder och förbjuda all sorts motortrafik inom gamla staden förutom strikt servicekörning inklusive äldrevård. Det är en bitter sanning för gamla stadens bilburna invånare att bilen är miljöskadlig, men det är hög tid att de tar sig en funderare över vad de prioriterar: gemensamt miljövett, eller en ansvarslös egocentrisk livsstil.

Är det verkligen nödvändigt att ha bil i en tid som erbjuder kollektivtrafik, cyklar, taxi, egna fötter? Det ligger en sanning i vad en äldre bekant sade: vi har det för bra. Oberoende klimatförändring, oberoende en alarmerande tid då alla slags skadliga utsläpp borde strypas omedelbart, oberoende om hela vår levnadsmiljö i städerna förstörs av motortrafikens invasion, som förstör den frid som bondförnuftet säger borde vara berättigad på historiskt värdefulla områden såsom i gamla staden, nära kyrkogårdar och på naturkänsliga områden samt strandmiljöer och oberoende de bevis vi redan har önskar vi ge vårt skadliga arv med bil och förorening till nästa generation.

Önskar vi att Borgå gamla stad blir en trivsam, trygg, hälsosam, historiskt rik, på alla sätt givande och värdefull turistattraktion, ja, då har vi mycket att lära oss än – det räcker inte med att inrätta två ynkliga gågator där bilar oberoende tar sig fram med våld utan staden bör utreda noggrant alla möjligheter att omvandla hela gamla staden till en bilfri zon. Detta ärende borde egentligen tas upp inom EU för att rädda Borgås och andra länders motsvarande unika miljöer från att bli obotligt sjuka av denna motortrafikpest i ständig ökning och spridning, denna stadsinfrastruktur som tillhör ett mer än ett sekel gammalt utvecklingsskede.

Ingen, vare sig turister eller lokalbefolkning, trivs i en orolig, bullrig och farofylld miljö.

Henrik Jarolf

Mer läsning