Stöd stärker mångfalden

Behovet av trovärdiga nyheter under coronaviruspandemin är enormt. Därför är diskussionen om presstöd välkommen.

Under de senaste veckorna har intresset för nyheter ökat, det syns också i KSF Medias och Östnylands siffror. Behovet av trovärdig information ökar speciellt under en kris, men i dagens snabba informa...