Stöd och bevara byskolorna!

Vem vill köpa ett hus på landet om det inte finns någon som helst service att erbjuda?

Hommansby skolas verksamhet upphörde hösten 2008 efter ett beslut av Liljendal fullmäktige, som inte såg en framtid för skolan. Vi vill framföra vårt stöd för byskolornas, och speciellt Haddom skolas, bevarande.

Haddom skola är numera våra barns skola, den skola där de trivs och vill fortsätta att få sin undervisning. Där har de sina kamrater och vägen dit är visserligen längre än skolvägen var förr, men inte omöjligt lång. En förflyttning till Generalshagens skola förlänger tidsmässigt skolvägen för barnen ytterligare, förutom att det alltid är farligare ju längre sträcka de blir tvungna att färdas på smala och otrygga vägar. Familjerna är värda mycket mer än att bli utsatta för den oron.

Lovisa profilerar sig som byarnas stad. Tio år efter att vår byskola stängdes kan vi konstatera att beslutet har haft stor inverkan också på många andra sätt än de självklara för skolbarnen själva. Demografin ändras och medelåldern stiger hela tiden eftersom området inte längre är lockande för barnfamiljer. Värdet på fastigheterna sjunker på grund av bristande efterfråga; vem vill köpa ett hus på landet om det inte finns någon som helst service att erbjuda? Föräldrarna kan kanske ofta distansarbeta och är inte lika beroende av att allt finns på nära håll, men barnen är tvungna att åka allt längre och farligare vägar för att ta sig till sitt arbete. Och då de är lediga vill de gärna ha nära till kamraterna, lekplatsen och idrottsplanen. I våra byar, liksom i många andra byar i Lovisa, upprätthålls all verksamhet med frivilliga krafter, inkluderande underhåll av idrottsplan, motions- och skidspår och föreningshus – än så länge. Men det blir allt svårare att upprätthålla en livlig föreningsverksamhet med de resurser som finns, eftersom det inte finns nya bybor och yngre krafter som kan ta över.

Vi är övertygade om att en indragning av byskolor inte medför sådana ekonomiska besparingar som beslutsfattarna önskar och tror. Men vi är också övertygade om att allt inte går att mäta i pengar. Lovisa profilerar sig som byarnas stad. Vi, som inte bor i centrum av vår stad, uppmanar alla beslutsfattare och tjänstemän att på riktigt stå bakom sitt eget valspråk.

Annika Holmberg, ordförande, Viola Malmberg, sekreterare, Fyra Byar Noak rf

Mer läsning