Stöd för privat småbarnspedagogik blir oberoende av inkomst

NYTÄNK. Från och med augusti kommer FPA inte längre att utreda vårdnadshavarnas inkomster för stöd att delta i privat småbarnspedagogik. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

En lagändring återinför barnens subjektiva rätt till heldagsvård inom småbarnspedagogiken.

Barn som deltar i privat småbarnspedagogik har från och med början av augusti rätt till vårdpenningens fulla belopp oberoende av föräldrarnas inkomster, skriver Folkpensionsanstalten (FPA) i ett pressmeddelande.

En lagändring gör att barnens rätt till småbarnspedagogik inte längre behöver utredas. Vårdnadshavarnas familjeledigheter, studier eller jobbsituation kommer inte heller längre att påverka stödet.

År 2016 begränsades rätten till småbarnspedagogik till 20 timmar per vecka, men nu återinförs rätten till heldagsvård.