Stiftet kom med ovanligt upprop

HJÄLP. Karl af Hällström är en av dem som skrivit under uppropet. Bild: Max Nyberg

Borgå stifts påskupprop lyfter fram dilemmat med konvertiter – och lyfter fram möjligheten att privat bära ekonomiskt ansvar för en flykting.

Ett påskupprop i Borgå stift vill fästa uppmärksamhet vid de flyktingarna som kommit till Finland de senaste åren. Uppropet nämner speciellt asylsökande som konverterat till den kristna tron – ett tema som varit högaktuellt den senaste tiden.

Migrationsverket har fått hård kritik för sina förhörsliknande interjuver för att reda ut vem som på riktigt är kristen – och för sin krassa tolkning av resultaten.

På fredagseftermiddagen hade över 300 personer skrivit under uppropet.

Viktigt och aktuellt

I uppropet konstaterar man att en del asylsökande konverterat till den kristna tron, trots att det är belagt med dödstraff bland annat i Afghanistan. Man är kritisk till att myndigheterna inte alltid trott på prästers och pastorers vittnesmål, utan på oklara grunder ifrågasatt omvändelserna och utvisat de berörda.

En som skrivit under är Karl af Hällström, kyrkoherde i Lovisa svenska församling. Han konstaterar att uppropet tagit fasta vid ett aktuellt och relevant tema.

– Det är en viktig fråga som vi försökt lyfta upp. Också i Lovisa har vi sett hur flyktingar behandlas av myndigheterna. Vi har också sett hur viktigt det är att vi gör en insats.

Själv har af Hällström inte svårt att tro att de flesta som konverterar gör det av genuina skäl – inte minst just eftersom det innebär stora risker för en konvertit som tvingas åka tillbaka till hemlandet.

– Det är väldigt riskabelt för många muslimer att byta religion oberoende av var man gör det. Problemet är inte att bli kristen, problemet är att lämna islam.

Också i Lovisa

af Hällström säger att man har ett antal konvertiter i församlingarna i Lovisa, där man döpt ett femtontal personer under de senaste två åren. Det är inget man gör lättvindigt, och enbart om det kommer som initiativ från den som vill konvertera.

– Riskerna finns inte bara i hemlandet. Man kan också bli utstött av den egna kretsen här i Finland. Det är inget man gör lättvindigt, varken vi eller den som konverterar. Också några av våra konvertiter har fått dödshot från familjen hemma i Afghanistan eller Irak.

Han håller också med om kritiken mot myndigheternas stränga tolkning av vem som är kristen.

– Det går inte att bedöma vad en annan människa tänker. Man måste gå efter vad människor säger och hur de beter sig. Jag är övertygad om att de som konverterat här är genuint troende kristna. Men det är klart att det är min bedömning. Bara Gud ser i hjärtat.

Ekonomiskt ansvar

Ett mera ovanligt förslag i påskuppropet är att stiftet förespråkar möjligheten för privatpersoner att ta ekonomiskt ansvar för en flykting. Man påpekar att det är möjligt redan i till exempel Kanada och Italien, och att en del församlingar, föreningar och grupper av enskilda människor här skulle vara villiga att stå för kostnaderna som uppstår när man tar emot en flykting.

Karl af Hällström säger att han i princip ser det som en god idé.

– Det är en del av uppropet som var lite... inte vet jag överraskande, men som inte varit en central del av mina egna tankar. Men det är klart att om vi har möjlighet att ta ansvar för en flykting så finns också större möjlighet för behövande att stanna kvar.

af Hällström nämner som exempel hur arbetsrelaterade uppehållstillstånd kunde fungera bra ur den här synvinkeln, där kraven på inkomster i dagens läge är väldigt höga.

– I sådana fall kunde det vara lämpligt att frivilliga kunde komma med understöd, åtminstone för en tid tills den man stödjer stadgat sig.

Det finns förstås risker om individer tar på sig ett sådant ansvar, till exempel om den som hjälper hamnar i ekonomiska trångmål.

– Det är klart att det alltid finns risker. Det finns alltid, livet är fullt av risker. Inte kan någon garantera något. Men det betyder också att det vore sakligt att ha ett nätverk som stödjer, så att allt inte hänger på en person.

Den som själv vill skriva under uppropet hittar texten på Borgå stifts hemsidor under Nyheter, eller på Domkapitlet i Borgå stifts Facebooksida. Du hittar uppropet här .