Stiftelsepengar hjälper föreningslivet i Sibbo

KULTUR. Petri Pöyhönen sitter på Lilla villans vind som ska användas i samband med kulturprojektet. På väggen konst av Nelli Nio. Bild: Max Nyberg

Lilla villan skapar ett korskulturellt projekt för barn. Ådalens idrottsförening förnyar fasaden på Sibboarenan. De är bara två av mottagarna när Sparbanksstiftelsen i Sibbo hade utdelningstillfälle på onsdagen.

Ny brädfodring, vårjippo, dränering, ett torkskåp, en liten traktor och motionspostlådor hör till de projekt som får stöd när Sibbo Sparbanksstiftelse delar ut understöd. Sextio föreningar delar på to...