Stenläggningen vid Skeppsbron är klar

JOBB. Så här såg strandvägen ut ännu i februari. Bild: Kristoffer Åberg

Stenläggningsarbetet som irriterat många som rört sig i korsningen vid Skeppsbron blir klart till veckoslutet. Då slipper alla äntligen dammet och oljudet.

Arbetena på Strandvägen fortsätter till september. Markus Lindroos, chef för samhällsteknik i Lovisa, beklagar i ett pressmeddelande de störningar som arbetena i korsningen har skapat för företagarna på området och för turister.

– Stenläggningsarbetena i korsningen skulle bli klara innan semestertiderna, men allt gick inte som planerat. Genast efter vintern kunde arbetena inte genomföras på grund av möjliga tjälskador. Arbetena flyttades ännu i slutskedet på grund av att vatten- och avloppsrör behövde bytas ut. Därför var vi i juni tvungna att öppna gatan som leder till Saltbodtorget.

I övrigt inleddes grundrenoveringsarbetena vid Skeppsbron helt enligt planerna. Asfalteringen har nu nått till närheten av Tullbron, och det värsta börjar vara förbi, uppger man vidare i pressmeddelandet.

– Stenläggningen i korsningen av Skeppsbron och finslipningen av vägens kant borde bli klara senast till veckoslutet, säger Lindroos.

Många har kritiserat trafikarrangemangen kring Strandvägens byggarbetsplats, särskilt vid Skeppsbrons korsning. Lindroos håller med om att kritiken är befogad.

– Entreprenören hade tillstånd att stänga av en körfil, men sedan stängdes trafiken på Strandvägen helt av vid korsningen till Skeppsbron och ingen dirigerade den. Så här pågick det tyvärr några dagar.

Samtidigt påminner han om att grundförbättringsarbetena längs Strandvägen har varit exceptionellt krävande. Till arbetena har hört schaktning och byte av vatten- och avloppsrör.

Strandvägen är tänkt att bli en strandbulevard, där man bland annat har en högsta tillåten hastighet på 30 km/h och modern led-belysning.

Stenläggningsarbetena i korsningen till Skeppsbron blir klara den här veckan

På sträckan Tullbron–Skepparegatan är jordschaktnings- och belysningsarbetena klara. Kantstenar sätts på plats under juli månad och hela vägen blir klar i mitten av augusti.

Finslipningsarbeten och planteringar sköts under augusti månad.

Strandbulevarden blir klar i början av september.