Statsministern: "Bristerna beror inte på nedskärningar"

NYTT. Verksamheten på Esperi Cares vårdhem Vuokko i Uutela i Haiko inleddes i februari 2015. Våren 2017 fann Regionförvaltningsverket brister i verksamheten. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Allvarliga missförhållanden på Esperi Cares privata vårdhem Ulrika i Kristinestad gav tillsynsmyndigheten Valvira orsak att i fredags avbryta verksamheten med omedelbar verkan.

Förra veckan granskade vårdhemmet Ulrika i Kristinestad både av kommunen och Regionförvaltningsverket, och stora brister som äventyrar klienternas säkerhet uppdagades. Bland annat noterades det att de...