Statistikcentralen: Priserna på gamla egnahemshus steg under sensommaren i hela landet

Köpare av gamla egnahemshus får i år betala 2,8 procent mer per kvadratmeter än i fjol. Bild: Mikael Piippo/SPT

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i hela landet på gamla egnahemshus var under perioden juli-september nästan 1 650 euro.

Priserna på gamla egnahemshus steg under det tredje kvartalet med 2,8 procent jämfört med samma period 2019, skriver Statistikcentralen. I huvudstadsregionen steg priserna med 5,3 procent och i övriga Finland med 2,5 procent. Jämfört med det föregående kvartalet steg priserna med 1,7 procent.

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus nästan 1 650 euro. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset ungefär 3 400 euro. I övriga landet var det knappt 1 520 euro.

Under perioden juli-september i år gjordes över 3 procent fler köp av gamla egnahemshus än under motsvarande period året innan. I huvudstadsregionen gjordes omkring 6 procent fler köp.

Statistikcentralens prisindex grundar sig på uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Statistiken omfattar egnahemshus på egen tomt.