Statistikcentralen: Nyfödda flickors förväntade livslängd 5,6 år längre än nyfödda pojkars

Den förväntade livslängden för nyfödda har blivit allt längre, enligt Statistikcentralen. Arkivbild. Foto: Catariina Salo/SPT Bild: Catariina Salo/SPT

Den förväntade livslängden för nyfödda har i stadig takt blivit längre under de senaste decennierna, enligt Statistikcentralen.

Den förväntade livslängden för nyfödda barn år 2020 var 84,6 år för flickor och 79,0 år för pojkar, rapporterar Statistikcentralen. Den förväntade livslängden räknas utifrån dödlighetsnivån under en v...