Statistikcentralen: Fler inbrott, fler bedrägerier, fler brott mot liv

Antalet anmälda inbrott i bostäder och fritidsbostäder under perioden januari-september i år ökade med 11 procent jämfört med motsvarande period förra året. Bild: Ari Sundberg/SPT

Antalet anmälda inbrott i bostäder och fritidsbostäder ökade under perioden januari-september med 11 procent jämfört med samma period förra året, uppger Statistikcentralen.

Under perioden januari-september fick polisen, tullen och gränsbevakningen kännedom om sammanlagt 376 800 brott mot strafflagen. Det är 36 900 fall fler än under motsvarande period 2019. Det framkommer i Statistikcentralens uppgifter.

Antalet egendomsbrott uppgick till 177 300, vilket är en ökning på drygt 8,5 procent. Antalet anmälda inbrott i bostäder och fritidsbostäder ökade med 11 procent.

Under samma period ser man en liten minskning på cirka 3 procent av anmälda våldsbrott. Andelen som sker i restauranger har minskat med nästan 54 procent. Däremot ser man en ökning på drygt 4,5 procent bland våldsbrott som skett i privata bostäder. Polisen fick under perioden kännedom om 76 brott mot liv, vilket var 25 fler än ifjol.

Egendomsbrotten ökade också med drygt 8,5 procent i jämförelse med januari-september 2019. Det var senast 2016 som lika många egendomsbrott registrerades.

Antalet bedrägerier ökade också med 9,5 procent jämfört med förra året.