Stark framtidstro när Loval presenterar sin kraftigt utbyggda fabrik

Cenneth Törnblom granskar värmeväxlare som kommit från vakuumlödningsugnen. Han hann jobba ungefär sju år på gamla sidan och kör nu in sig på den nya sidan. Bild: Kristoffer Åberg

Trots den senaste tidens negativa nyheter från Lovisa fortsätter värmeelementbolaget Loval att satsa på framtiden.

Efter Lovisa stad är Loval den största arbetsgivaren på orten. Loval är en av Europas största tillverkare av elektroniska värmeelement. Redan våren 2019 presenterade bolaget sina planer på att utvidga sina industrihallar på tomten i Fredsby. Den förra stora utvidgningen skedde 1982.

– Nu utvidgar vi med 4 500 kvadratmeter, och beaktar man att vi tidigare hade cirka 9 000 kvadratmeter, så expanderar vi med 50 procent, säger vd Jorma Kallaperä. Det är alltså frågan om en omfattande utbyggnad.

Loval har uppgraderats till en modern industrihall både på utsidan och på insidan. Bild: Kristoffer Åberg

Glädjande nog har Lovals nuvarande ägare, den svenska koncernen Nibe Industrier, valt att koncentrera verksamheten till Lovisa, dit också produktionslinjen i Vanda flyttades.

De nya industrilokalerna gör det också möjligt att vid behov anställa fler människor. Den som följt med jobbannonserna i lokalpressen i östra Nyland har förmodligen märkt att Loval under de senaste åren anställt flera nya arbetstagare.

– Vi kommer att anställa fler i framtiden, men covid-19-pandemin har ändå för tillfället minskat efterfrågan på en av våra huvudprodukter, komponenter för kaffemaskiner.

Restaurangernas problem påverkar

Loval producerar olika typer av komponenter som behövs i proffskök, som värmeelement för diskmaskiner, värmeplattor, ugnar och externa vattentankar, samt småbehållare för dryckesautomater och kaffemaskiner.

Stilprov på kopparlödning. Bild: Kristoffer Åberg

– Restaurangbranschen har ju som känt drabbats hårt av pandemin, vilket också syns som en tydlig nedgång inom vårt segment för proffskök, säger Kallaperä. Å andra sidan har vi sett en uppgång i en del andra segment, exempelvis inom värmepumpar och förnybar energi, vilket har lindrat stöten på restaurangsidan.

– Jämfört med samma tid i fjol har vår totala fakturering så här långt bara minskat med cirka 12 procent, vilket kan ses som ett bra resultat i dessa tider.

Er ägare, den svenska koncernen Nibe Industrier Ab, verkar ha en stark tilltro till Loval, eftersom ni kunnat investera så här stort i Lovisa?

– Helt klart har de det. I det här fallet handlar det ju om en investering på sammantaget 7,6 miljoner euro, säger Jorma Kallaperä. Och så stora beslut fattar man inte så där bara på ett enda möte.

Vd Jorma Kallaperä gläder sig åt att Lovals ägare har stor tillit till bolaget. Bild: Kristoffer Åberg

Loval drar också nytta av att verka inom en så kallad megatrend, det vill säga förnybar energi, där bolaget levererar komponenter för värmepumpar och vindkraftverk.

– Inom den här kategorin har vi satsat våldigt stort på produktutveckling de senaste tjugo åren, och vi har fått många stora internationella kunder, säger Kallaperä. Vår satsning på att utveckla vakuumlödningsugnarna har varit framgångsrik.

Trivsel och svalka

Fyllde 60 år 2020, men pga. pandemin firades jubileet i etapper i mindre grupper.

Grundades av den kända industrimannen Eero Laakso.

Sysselsätter cirka 300 personer, och planerar rekrytera fler i framtiden.

Största delen av produkterna går på export.

Ägs av Nibe-koncernen med en omsättning på närapå 2,7 miljarder euro.

Bolaget har de senaste åren också satsat på att öka trivseln på arbetsplatsen. Lovals fasad förnyades för cirka tre år sedan när de gamla plåtkonstruktionerna försvann och huvudingången moderniserades, liksom även de dåvarande personalutrymmena.

Nu har Loval byggt helt nya personalutrymmen på den nya sidan med omklädningsrum för både kvinnor och män, och ett topputrustat kök. Dessutom finns ett stort pausrum invid personalmatsalen.

Underhållschef Ossi Kivimäki står framför en ny vakuumlödningsugn. Bild: Kristoffer Åberg

Men framför allt har själva arbetsmiljön förbättrats tack vare den nya stora industrihallen där man kan reglera temperaturen betydligt bättre än på den gamla sidan. De stora ugnarna på den gamla sidan alstrade så mycket värme att rumstemperaturen ställvis under sommarmånaderna rörde sig kring 37-38 grader.

– Den gamla hallen var inte optimal som arbetsmiljö, säger Jorma Kallaperä. Responsen från personalen har därför också varit positiv.

En av arbetstagarna, Cenneth Törnblom, granskar värmeväxlare som kommit från vakuumlödningsugnen. Han hann jobba sju år på den gamla sidan innan han flyttade över till den nya fabrikshallen.

Maskinrummet för köket och de sociala utrymmenas luftkonditionering. Bild: Kristoffer Åberg

– Trevligt ombyte, säger Törnblom. Det är svalare och skönare att jobba på den nya sidan.

Nu finns också planer på att inom några år förbättra luftkonditioneringen i den gamla industrihallen.

Ytterligare en stor förändring är att vänta på Loval inom en vecka, för Thomas Stendahl tillträder som ny vd från den 1 november. Jorma Kallaperä går själv i pension i slutet av november, och ska under övergångsperioden på en månad fungera som Senior Advicer för att underlätta starten för Thomas Stendahl.

Mer läsning