Ställ inte språken mot varandra, båda behövs

Det är bra om man kan se de riktiga orsakerna till varför svenskspråkiga värnar om sina svenska rum.

För några år sedan tilldelades den stora tidningsdraken Helsingin Sanomat ett fint kulturpris för sitt ställningstagande för det svenska i Finland i samband med firandet av svenska dagen. Det värmde, men hade också en stor betydelse att ett stort och inflytelserikt mediehus är tydlig med att svenskan i Finland är viktig och en tillgång.

På lokalplanet har man däremot en känsla av att finska medier å ena sidan vill ge sken av att främja det tvåspråkiga men å andra sidan gärna lyfter fram och stryker under hur mycket det svenska kostar, underförstått att kanske för mycket?

Retoriken att det svenska och tvåspråkiga kostar för mycket är inte ny, men det förefaller som om ekonomin allt oftare är den viktigaste mätaren.

På det personliga planet fungerar de två språken i Borgå ofta flexibelt och generöst. I byar, föreningar och i näringslivet uppstår sällan större språkproblem och ibland talar man till och med om Borgåsvenskan, där båda språken mixas till ett.

Därför känns det så trist att språket trots det dras fram som ett vapen, i synnerhet när det handlar om pengar.

Den länge efterlängtade ombyggnaden av Grännäs skola har fått en prislapp, 5,3 miljoner euro, och arbetet kan starta. En del jublar medan andra förfasar sig. På sociala medier i anslutning till finska lokaltidningens nyhet om Grännäs skola utropar någon ett "äntligen", medan någon annan tycker att det är ett "förfärligt slöseri med pengar".

När man jämför elevkostnader mellan olika grupper, typ finska och svenska, som finska medier i synnerhet gärna gör med jämna mellanrum, skulle skillnaderna vara lättare att förstå, och kanske också godkänna, om man känner till orsakerna till varför den svenska skolan ofta är dyrare.

Tvisten kring Svenska församlingshemmet är ytterligare ett exempel på hur sorgligt det blir när språket tas till som vapen.

Själviska svenskspråkiga? Gemensamma kyrkorådets vice ordförande Jukka Hanni säger i en intervju för Uusimaa att kravet om att svenska församlingshemmet ska renoveras för dyra pengar kan leda till att samfälligheten måste säga upp personal. Motförslaget att bevara båda församlingshemmen men sälja Mariagården och lägergårdarna "är mycket själviskt. Det skulle innebära att de finskspråkiga skattebetalarna får stå för notan", säger Hanni i Uusimaa (11.9.2017). Inte särskilt konstruktivt med tanke på fortsättningen. I onsdagens ledare tolkar Uusimaa att motståndet från de svenskspråkiga handlar om att man inte vill samarbeta över språkgränserna. Så fel det kan bli, om man så vill.

Sedan är det ju också så att vi svenskspråkiga måste vara öppna för nya och okonventionella lösningar för att hålla liv i en fungerande tvåspråkighet.

Slutsatsen som man skulle hoppas att fler skulle omfatta är att ställ inte språken mot varandra. Båda behövs.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning