Stadsutvecklingsnämnden går vidare med detaljplanen för Borgå Energis tomt

SKYDDAT HUS. Den gamla kontorsbyggnaden på Borgå Energis och stadens tomt är kulturmärkt och kommer att bevaras. Stadsutvecklingsnämnden beslutade i går med rösterna 8–3 att gå vidare med detaljplaneförslaget. Bild: Kristoffer Åberg

Stadsutvecklingsnämnden möttes i går kväll och beslutade med åtta röster mot tre att gå vidare med planerna för Borgå Energis tomt. Mika Varpios förslag om att remittera planen till ny beredning förlorade i omröstningen.

Inför stadsutvecklingsnämndens möte på tisdagen hade invånarna i kvarteret runt Karlsborgsgatan och bakom Borgå Energis tomt närmat sig nämndens medlemmar. De anser bland annat att planen inte tar hän...