Stadsträdgårdsmästaren har öga för det gröna

VISIONÄR. Mikko Kaunisto har planerat och förverkligat många uppskattade projekt. Bild: Kristoffer Åberg

Mikko Kaunisto är mannen bakom mycket av det Borgåborna uppskattar mest. På första plats i en enkät hittas östra åstranden, följt av grönområden och idrottsplatser.

Mikko Kaunisto säger att det tar tid innan ett grönområde har vuxit sig till sig så mycket att det går att säga om hans vision var riktig.

– Efter avslutade studier blev jag biträdande stadsträdgårdsmästare i Forssa. Först nu, ungefär 30 år senare, har träden vuxit sig så höga att man kan se hur det utföll. Det har varit trevligt att åka tillbaka dit och se resultatet som i min mening är lyckat.

Han påpekar att det förstås också har hänt att resultatet inte blev det eftersträvade. Om det till exempel brister i underhållet tar naturen snabbt tillbaka sitt.

Ibland kommer tacket omgående. Mikko Kaunisto ger salutorget i Borgå som ett exempel. Bland hans första projekt som stadsträdgårdsmästare i Borgå var att piffa upp salutorget med prunkande sommargrönska.

– Jag minns att dåvarande stadsdirektören, Per-Håkan Slotte, stannade mig och frågade vad jag egentligen har gjort. Han menade det som beröm.

Östra åstranden

En av de saker Mikko Kaunisto som ny stadsträdgårdsmästare snabbt ville åtgärda var miljön på östra åstranden. Området gav ett trist intryck med sandgångar, diffusa gräsmattor och dålig asfalt.

– I praktiken har jag planerat och förverkligat så gott som hela östra åstrandens nuvarande utseende. Arbetet fortsätter i sommar med omgivningen kring två av byggnaderna. Fastän planeringen av August Eklöfs park och det tvååriga byggandet av den var en tung process blev det hela en fullträff.

Samtidigt pågick stora arbeten på västra åstranden. Nya bostadsområden med behövliga grönområden planerades. Mikko Kaunisto såg också att det behövdes vandringsleder som binder samman stadens olika delar, till exempel centrum-Hammars.

Anslag

Mikko Kaunisto har gett grönarbetet en fast struktur genom att till exempel göra upp en långsiktig byggtidtabell.

– När jag började i Borgå fanns det bara ett projektanslag för grönområdena. Jag lät dela upp det i två, i underhåll och nybygge. På det sättet blev det lättare att motivera behovet.

Han berättar att en medelstor stads grönområden enligt dagens sätt att se bör tilldelas tio procent av investeringsanslagen inom kommuntekniken, i Borgå är det ungefär 0,6 miljoner euro. De facto har det årliga anslaget legat på 0,45 miljoner euro för att nu ytterligare sjunka.

– Kommunteknikens budget sjönk med 0,7 miljoner till 5,3 miljoner euro på grund av stadens satsning på skolor och daghem. Vår andel blev 3 procent. Till årets investeringar hör ombygge av lekparken vid Hackspettsvägen och vissa arbeten i nationalstadsparken.

En ökande utgiftspost är ett allt större ansvar för dagvattnet. Borgå vatten har hand om ledningarna, men grönarbetet ska se till att diken och bäckar är i sådant skick att de kan svälja det dagvatten som rinner ut.

– Vi bär ansvaret för att diken och bäckar inte svämmar över och tränger in i folks hus.

Smälter samman

En ny trend inom grönbyggandet är att så många som möjligt ska kunna dra nytta av ett grönområde.

– Vi samarbetar med stadens idrottstjänster. Ett projekt som pågår är ombyggnaden av Vårberga bollplan till en idrottsplats för unga med till exempel en pumptrackbana. Banan kan användas av både cyklister och dem som vill åka rullskridskor. Vi hoppas på statsbidrag för bygget. På västra åstranden vid den blivande gästhamnen planerar vi en familjepark som vänder sig till alla åldrar.

Det är inte sagt att Mikko Kaunisto hinner få se alla sina visioner förverkligade före pensioneringen om ungefär fem år. Planerna är många. Han tycker att strandområdet vid Näsebacken bör bli ett promenadstråk med belysning och bänkar.

– Ett annat projekt som bör prioriteras är västra åstranden på området mellan gångbron och Alexandersgatans bro och dessutom fortsättningen i riktning mot Kokonudden.

Han ser också framför sig ett centrum som allt mera liknar en park och som utrustas med olika aktivitetsredskap, stenläggningar, springbrunnar och belysning.

Fyller 60 år i dag.

Började sin trädgårdsmästarkarriär i Forssa, har senare arbetat bland annat i Vanda och Esbo.

Blev vald till stadsträdgårdsmästare i Borgå 2000.

Håller uppe konditionen med simning, vedarbeten, växthus och skötsel av den egna gårdsplanen.

Är bortrest på bemärkelsedagen.

Mer läsning