Stadsstyrelsen tyckte till om äldrevården

Bild: leif weckstrom

Stadsstyrelsen i Borgå vill att man ser över kriterierna för vilka äldre som har rätt till serviceboende och vill ge mer resurser till hemvården.

Social- och hälsovårdsnämnden godkände vid sitt möte i mitten av augusti att staden drar in verksamheten vid Näse servicehus vid årsskiftet och i stället satsar på mer dagverksamhet och kortvård för äldre i lokalerna.

På måndag fick stadsstyrelsen ärendet på sitt bord. Styrelsen antecknade enhälligt nämndens beslut för kännedom men med några protokollsanteckningar.

"Stadsstyrelsen förutsätter att de resurser som frigörs genom omorganiseringen i sin helhet ska överföras till hemvården. Dessutom måste tolkningen av de godkända kriterierna för rätten till serviceboende ses över."