Stadsstyrelsen röstade om Sannäs skola

Om allt går vägen kan skolmoduler snart uppföras på Sannäs skolas tomt. Bild: Kristoffer Åberg

En knapp majoritet av Borgåstyrelsen har godkänt att staden leasar den nya modulskolan i Sannäs för tio år, med en option på fem år till. Stadsdirektörens förslag var leasing i fem år med en option på fem plus fem år.

Projektplanerna och kostnadsberäkningarna för Sannäs skola och Ilolan koulu godkändes av stadsstyrelsen på måndagen. Upphandlingen av nybyggena inleds, liksom planeringen av renoveringsarbetena.

Styrelsen var enhällig i sina beslut med undantag för leasingtiderna för Sannäs skola.

Båda nybyggena ska uppföras som en hyreslokal byggd av moduler som staden hyr. Enligt stadsdirektörens förslag ska båda skolorna leasas enligt samma principer, för fem år med optioner på fem plus fem år, det här för att läget ska kunna utvärderas med fem års mellanrum.

Stadsdirektörens förslag godkändes för Ilolan koulu, men när Sannäs skola behandlades kom Outi Lankia, Cent, med ett ändringsförslag, att Sannäs skola i stället skulle leasas för tio år, med en option på fem år till.

Efter omröstning vann Lankias förslag med 7 röster mot 6.

För Lankias förslag röstade Christer Andersson, SFP, Elin Blomqvist-Valtonen, SFP, Anette Karlsson, SDP, Outi Lankia, Bodil Lund, SFP, Pehr Sveholm, SFP och Johan Söderberg, SFP.

För stadsdirektörens förslag röstade Jaakko Jalonen, SDP, Jari Oksanen, Gröna, Mirja Suhonen, SDP, Nina Uski, Saml, Markku Välimäki, Saml, och Jaakko Westerlund, Gröna.

Elevprognoser

Sannäs skola har i dag 91 elever. Den nya skolbyggnaden är planerad för 90 elever, men kan vid behov rymma 105 elever.

Enligt Borgå stads elevprognoser kommer Sannäs skola att 81 elever läsåret 2025-2026.

Ilolan koulu har i dag 46 elever. Nybygget omfattar undervisningslokaler för cirka 60 elever men vid behov kan man placera 75 elever i skolan.

Enligt prognoserna kommer Ilolan koulu att ha 34 elever läsåret 2025-2026.

Mer läsning