Stadsstyrelsen röstade för Tolkis skola

UPPVAKTNING. En sista vädjan för Tolkis skola. Från höger Satu Ekholm, SFP:s Pehr Sveholm, Dan Flykt, styrelseordförande Jaakko Jalonen och Jonas Ådahl. Därefter resten av beslutsfattarna i rad, Centerns Anne Korhonen, Grönas Anna-Stiina Lundqvist, SDP:s Anette Karlsson, SFP:s Johans Söderberg och Samlingspartiets Markku Välimäki.Bild: Stina Jäderholm

Med rösterna 11-2 har stadsstyrelsen i Borgå röstat för en skola i Tolkis, en skola försedd med idrottssal och som står färdig hösten 2019.

Stadsstyrelsen hade många ärenden på listan under sitt måndagsmöte och sist på listan kom frågan om Tolkis skolas framtid.

En majoriteten av stadsstyrelsens medlemmar har röstat för att skolan ska byggas, som den nu är planerad, det vill säga också med en gymnastiksal/idrottshall och att skolan ska stå inflyttningsklar sommaren 2019.

Alla SFP-ledamöter, Johan Söderberg, Elin Blomqvist-Valtonen, Laura Karén, Anders Rosengren och Pehr Sveholm, alla SDP-ledamöter, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson och Mirja Suhonen, Centerns Anne Korhonen Samlingspartiets Markku Välimäki och De Grönas Anna-Stiina Lundqvist har röstat för Tolkis skola.

Mot förslaget röstade Samlingspartiets Nina Uski och De Grönas Jari Oksanen.

Uski kom med Samlingspartiets förslag att man avstår från gymnastiksalen i skolan och sparar en miljon euro. Det förslaget kunde ha lett till en förskjutning av tidtabellen med ungefär ett halvt år. Oksanen understödde förslaget.

Samlingspartiets Markku Välimäki röstade inte för partiets förslag.

– Också i fullmäktige kommer Samlingspartiet att splittras i den här frågan, säger Välimäki.

Uppvaktning

Inför stadsstyrelsemötet, på bara några dagar, samlade Tolkisföräldrarna 243 namn på en vädjan till Borgå stads beslutsfattare. Tolkis Hem och Skola, Föräldraföreningen vid Haikobrinkens daghem och Gammelbacka Hem och Skola har undertecknat brevet som överräcktes tillsammans med namnlistorna före mötet av Satu Ekholm, Dan Flykt och Jonas Ådahl.

Här är några utdrag ut brevet:

Det är på tiden att ni håller vad ni lovar och står bakom era beslut!

Bollandet med de svenskspråkiga eleverna i Emsalö-Tolkis-Gammelbacka-Svartså-Haiko bör ta slut!

....

Eleverna i Tolkis skola kände sig VERKLIGEN hoppfulla när de fick höra om beslutet (17.5.2017) att skolprojektet äntligen skulle dras i gång efter många svikna löften och att de blev lovade en ny skola hösten 2019, efter 6 år i baracker. Eleverna fick delta i planeringen av deras nya skola samt skolgård och känna sig delaktiga. MEN nu med den här nya episoden som uppdagades i veckan så har barnen än en gång blivit otroligt besvikna och vissa barn har t.o.m. sagt högt att man kan inte lita på vuxna.

Det är otroligt att en elev i Borgå- "Drömmarnas stad"- kommenterade efter ett besök i Kvaba: "Vi fick vara i en riktig skola. Det var så roligt! Där finns korridorer och rum… Jag skulle också vilja gå skola i ett riktigt hus!"

...

Hur mycket har detta velande kostat? Hur många gånger har man råd att riva upp redan gjorda beslut och börja om från början? Tänk på de otaliga arbetstimmar som personalen, experter, konsulter, Borgå stads tjänstemän redan lagt ner på detta projekt och till vilken nytta om detta igen rivs upp. Vad har dessa timmar redan kostat?

Stadsfullmäktige

Stadsstyrelsen har gett sitt beslut. Stadsfullmäktige ska enligt planerna godkänna projekthelheten och kostnaderna, 5 650 000 euro, den 28 februari.

Först efter ett positivt beslut i fullmäktige kan Tolkisföräldrarna andas ut på allvar.

– Vi har blivit besvikna så många gånger, säger Satu Ekholm. Nu vågar vi inte tro på något innan det är helt bombsäkert.

– Det här gör vi för barnens skull. Nu har barnen lidit tillräckligt.