Stadsstyrelsen gav grönt ljus för energitomten – säljer marken till byggbolaget

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att detaljplanen för energitomten godkänns. Stadsstyrelsen fattade också beslut om att sälja tomten till byggbolaget Pohjola Rakennus. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Det krävde två omröstningar innan beslutet kunde fattas: Stadsstyrelsen gav grönt ljus för den omtvistade energitomtens detaljplan och föreslår att stadsfullmäktige godkänner planen.

Den nya detaljplanen för Borgå Energis tomt i korsningen av Mannerheimgatan och Karlsborgsgatan har blivit en långkörare. I flera omgångar har planen fastnat i beslutsapparaten, bland annat på grund av olika teknikaliteter som jävsproblematik och försvunna utlåtanden, men även höjden på byggmassan har väckt protester.

Stadsstyrelsen i Borgå beslutade vid sitt möte på måndagskvällen att föreslå för stadsfullmäktige att detaljplanen för energitomten godkänns. Det var inte lätt att hitta konsensus och två omröstningar krävdes innan styrelsen kunde omfatta stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag.

Anna-Stiina Lundqvist föreslog att ärendet återremitteras för ny beredning med följande anvisning: "våningshöjden på byggnaderna vid Karlsborgsgatan ska vara lägre". Stadsstyrelsen beslutade med rösterna 8–5 att fortsätta behandlingen av ärendet.

Två omröstningar

För röstade Patrik Björkman, Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Anders Rosengren, Mirja Suhonen och Markku Välimäki medan Outi Lankia, Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Björn Sundqvist och Nina Uski röstade för en ny beredning.

Efter det föreslog Anna-Stiina Lundqvist att planen förkastas. I omröstningen vann stadsdirektörens förslag över Lundqvists förslag med rösterna 9–4. Patrik Björkman, Elin Blomqvist-Valtonen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Bodil Lund, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Björn Sundqvist, Markku Välimäki röstade med stadsdirektören medan Anna-Stiina Lundqvists förslag understöddes av Outi Lankia, Jari Oksanen och Nina Uski.

Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Outi Lankia och Nina Uski anmälde avvikande åsikt och påpekade bland annat att byggmassan och höjden på de planerade husen är orimligt stora med tanke på omgivningen. De angav också för stora höjdkontraster mellan nybygget och de gamla enfamiljshusen samt Borgå Energis skyddade kulturfastighet som ett problem.

Säljer tomten

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad säljer energitomten (tomt 21 i kvarteret 115) till Pohjola Rakennus Oy Suomi enligt ett förslag till detaljplaneändring med namnet Borgå Energi. På tomten 21 görs det en ändring av tomtindelningen genom vilken tomten delas i två separata tomter. Tomterna säljs separat enligt den nya tomtindelningen.

HÄR KAN du läsa mera om byggbolagets planer för energitomten

Köpebrevet kan undertecknas när villkoren i föravtalet har uppfyllts. Försäljningsbeslutet gäller i 15 månader från det att villkoren i föravtalet har uppfyllts.

Matti Valasti och Henrik Rainio deltog inte i behandlingen av någotdera ärendet. Björn Sundqvist var på plats som Johan Söderbergs ersättare och Patrik Björkman var på plats som Pehr Sveholms ersättare. Olli Ojanperä var sekreterare i stället för Roope Lenkkeri.

Mer läsning