Stadsplaneringen i Borgå får ny boss

HAR SNART GJORT SITT. Eero Löytönen fyller 68 nästa år och måste städa sitt bord för gott. Bild: Kristoffer Åberg

En av Borgås viktigaste tjänster ledigförklaras inom kort. Stadsplaneringschef Eero Löytönen fyller 68 nästa höst och går i pension. Staden måste rekrytera i god tid. Enligt biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz är valet extremt viktigt.

Löytönen hör alltså till dem som jobbar så länge det är möjligt.

– Men då jag fyllt 68 måste jag ju gå, skrattar han.

Dagen med stort D infaller i september 2018, men han säger att rekryteringen helst borde ske under vårens lopp.

Löytönen passar för tillfället på att ta ut några semesterdagar.

– Jag vill inte spara allting till sommaren så att det inte blir så att jag slutar redan vid midsommar.

Han har tjänstgjort som stadsplaneringschef i nio år och tog som bekant över då föregångaren Johan Pfeifer pensionerades.

Fredrick von Schoultz är Löytönens chef och den kommande rekryteringen är något som diskuteras redan nu.

– Stadsplaneringschefen är en oerhört central person. Borgå kommer att försöka rekrytera den bästa möjliga efterträdaren till Löytönen, säger han.

Enligt stadens regler måste man först kolla läget internt. Enligt von Schoultz är det i detta fall ändå fråga om en formalitet. Han tror att Borgå har stora möjligheter att göra en lyckad rekrytering och att intresse för tjänsten finns.

– Staden har ett gott rykte och är attraktiv.

Det visar sig också att en annan central tjänst blir ledig. Fastighetschef Maarit Ståhlberg säger till ÖN att hon sannolikt pensioneras ungefär samtidigt som Löytönen.

Enligt biträdande stadsdirektören är också denna rekrytering oerhört viktig.

– Både markpolitiken och stadsplaneringen har ju konsekvenser för en lång tid framåt.

Vad händer med Ujula?

Det återstår ju också att se om Borgå måste söka ny stadsdirektör, eftersom Jukka-Pekka Ujula ju är en av tio som sökt stadsdirektörstjänsten i Vanda. För två år sedan ingick han ett nytt avtal om en andra sjuårsperiod i Borgå och enligt det upphör tjänsteförhållandet 2023.

Det spekuleras givetvis över saken på gator och torg och många undrar exempelvis om Ujula har fel politisk bakgrund för Vandatjänsten, eftersom han ideologiskt kopplas ihop med Samlingspartiet. Han uppfattas som en bra stadsdirektör men i Vanda har socialdemokraterna makten.

Även om det alltid sägs att kompetensen avgör finns det mycket politik i den här sortens val.