Stadsfullmäktige remitterade energitomten och stadsstyrelsens ordförande ger Borgå museum en näsbränna

LÅNGDRAGEN PROCESS. Efter torsdagens fullmäktigemöte verkar det som om detaljplanen för energitomten slutligt ska kunna godkännas i augusti. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Förvecklingarna har varit många kring den nya detaljplanen för Borgå Energis tomt i centrum av Borgå. Stadsfullmäktige skickade på torsdagen enhälligt tillbaka ärendet till stadsutvecklingsnämnden som möts redan om knappt två veckor. Stadsstyrelsen ordförande offentliggjorde dessutom ett ställningstagande riktat mot Borgå museum.

På torsdagen samlades stadsfullmäktige i Borgå för att bland annat ta ställning till det omfattande programmet för en hållbar ekonomi. Allra först på listan kom ändå ett annat brännbart ämne, den nya detaljplanen för Borgå Energis tomt.

Detaljplanen har behandlats upprepade gånger i stadsutvecklingsnämnden, på grund av jäv. Nu borde allt ha varit klart för slutligt avgörande, men under början av veckan diskuterades ett utlåtande, givet av Borgå museum, som inte hade beaktats i beslutsprocessen.

Borgå museum gillar inte de höga våningstalen i detaljplanen. Museiverket hade ändå ingenting att anmärka mot planerna och det var Museiverkets utlåtande som presenterades för nämnden och stadsstyrelsen.

Det här fick Borgå museums representanter att gå ut i pressen och anklaga stadens tjänstemän för censur av negativa utlåtanden.

Fullmäktigebehandling

Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander bad på onsdagen stadsstyrelsen att dra tillbaka tomtärendet från fullmäktigelistan och det var meningen att styrelseordförande Jaakko Jalonen skulle ta det beslutet på torsdagen före mötet.

Efter förhandlingar kom man ändå fram till att man gör på ett annat sätt.

Borgåfullmäktige tog ärendet om energitomten till behandling vid sitt möte på torsdagen och sände det enhälligt tillbaka till stadsutvecklingsnämnden, på förslag av Jaakko Jalonen, för att nämnden ska kunna beakta Borgå Museums utlåtande i sitt beslut. Johan Söderberg understödde förslaget.

Ärendet går nu till stadsutvecklingsnämnden som samlas den 23 juni och därefter till stadsstyrelsen den 29 juni. I augusti kan stadsfullmäktige klubba av den nya detaljplanen.

Hårt ställningstagande

Jaakko Jalonen offentliggjorde under fullmäktigekvällen ett hårt ställningstagande där han bland annat förvånar sig över att Borgå Museums representanter inte har tagit kontakt med honom när ärendet skulle behandlas i stadsstyrelsen.

Han förundrar sig också över att Borgå museum tydligen har ändrat åsikt när det gäller vilken myndighet som ska ge utlåtande om planen.

" I ett mejl riktat till Borgå stad har museichef Marina Catani den 7 november 2019 meddelat att det är ok att ersätta Borgå museums utlåtande med Museiverkets utlåtande.

Den 18 februari 2020 har byggnadsforskare Kirsi Toivonen för museets del skrivit att det är naturligt att Museiverkets åsikt väger tyngre än museets åsikt i frågan och därför "ersätter" museets åsikt.

– Jag tycker att det är underligt att museets utlåtanden till Borgå stad avviker så starkt från de åsikter museet för fram på tidningssidorna. Om museet har ändrat åsikt om vilket utlåtande som borde beaktas är det korrekt att först berätta det för Borgå stad.

– Jag fördömer skarpt Borgå museums agerande i den här frågan och betonar att det i beslutsprocessen, om detaljplanen, inte har förekommit något lagstridigt förfarande." (Red:s översättning)