Stadsdirektören i Lovisa fick en anmärkning: Olämpligt sätt att uttrycka sig, bedömde JO

PRICKAD. Riksdagens biträdande justitieombudsman gav Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom en anmärkning på grund av hans språkbruk. Bild: Kristoffer Åberg

Riksdagens biträdande justitieombudsman gav en anmärkning åt Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom för hans språkbruk.

Beslutet hänvisar till ett e-postmeddelande från sommaren 2018 som Oker-Blom skickat som svar till en Lovisabo som begärt uppgifter och dokument om ett invånarinitiativ från 2009.

Lovisabon i fråga hade bett om vissa dokument kring motionen som han lämnat in 2009. Förfrågan var uppenbarligen en av många, där Oker-Blom av allt att döma fick tillräckligt efter att personen påpekade om tidsgränser.

Oker-Bloms svar avslöjar en viss irritation: "Det verkar ha kommit en ny begäran om handlingar från dig i dag. I en sak som Frondén (utvecklingsdirektör Sten Frondén, red. anm.) redan svarade. Det kan ju inte vara så att begäran om handlingar är en hobby eller ofog...? Jag antar att det inte kan vara. Du har säker bara Lovisas bästa i åtanke. Just därför konstaterar jag att dessa utredningar kostar ganska mycket. Därför måste varje ansvarskännande invånare avgöra hur väsentlig och viktig saken är. Trevlig midsommar."

Personen uppfattade svaret som lagvidrigt och emot såväl förvaltningsstadgan som god förvaltningssed och vände sig därför till justitieombudsmannen.

Den biträdande justitieombudsmannen lyfte fram ett antal punkter i sitt utlåtande. Bland annat skrev biträdande JO att tidsgränserna för att behandla en begäran om information är bestämda i offentlighetslagen och offentliga dokument ska ges utan dröjsmål.

Hon ansåg också att det är oroväckande att Lovisas stadsdirektör inte har rätt uppfattning om god praxis inom informationsbehandling som anges i offentlighetslagen. I utlåtandet konstaterades också att stadsdirektörens meddelande inte uppfyllde kravet på sakligt språkbruk i enlighet med principen om god förvaltning som är fasställd i förvaltningslagen.

Biträdande JO skrev vidare att stadsdirektören visade likgiltighet mot offentlighetslagen när han inte svarade på informationsbegäran på ett lämpligt sätt.

Riksdagens biträdande justitieombudsman bedömde alltså att Oker-Bloms sätt att uttrycka sig var opassande och att Lovisa stads förfarande var bristfälligt eftersom det tog för lång tid att behandla invånarinitiativet i fråga. Staden försummade också kommuninvånarnas grundläggande medbestämmanderätt.

Tidningen Uusimaa var först ut med nyheten.

Mer läsning