Städer och sjukvårdsdistrikt tar till nya metoder för att förmå unga att använda munskydd

Kampanjen #maskigäng sker i samarbete med unga influerare på sociala medier, i förhoppningen att unga ska inspireras att använda munskydd på offentliga platser. Bild: Catariina Salo/SPT

I Egentliga Finlands och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt startar myndigheterna kampanjer på sociala medier för att få unga att använda munskydd.

Både hälsomyndigheterna och kommunerna oroas av spridningen av coronaviruset bland unga. Samtidigt anser man att användningen av munskydd bland unga är för låg.

Därför gör Helsingfors, Esbo och Vanda gemensam sak och lanserar kampanjen #maskigäng tillsammans med bland andra Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS och Helsingforsregionens trafik.

Detsamma gör Åbo stad som samarbetar med bland andra Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt kring kampanjen #TestAndChill.

HUS konstaterar på sin webbplats att det är ohemult att förvänta sig att unga ska sitta instängda inom fyra väggar då det sociala umgänget är en central del av livet. Därför vill man uppmuntra unga att använda munskydd på offentliga platser.

Åbo universitets centralsjukhus betonar vikten av att unga använder munskydd, håller avstånd till andra människor, är noga med handhygienen och stannar hemma om de känner sig förkylda.

Kampanjerna sker bland annat på sociala medier i samarbete med unga influerare, i hopp om att de ska inspirera andra unga att använda munskydd.

Därtill syns kampanjerna i den regionala kollektivtrafiken, i kommunernas informationskanaler och via verksamhetsformer där man når unga.