Stadens aktivitet viktigast för Kungsportens handel

FÖRETAGSAMMA. Företagarna Micke Henriksson och Stefan Berlin välkomnar framtida stormarknader i Kungsporten, men ännu mer hoppas de på ett större engagemang från stadens beslutsfattare. Bild: Kristoffer Åberg

Företagarna i Kungsporten hoppas på stormarknader men ännu mer på ett aktivare grepp av staden.

En spirande optimism kunde skönjas då det blev klart att stormarknader kanske ändå kan bli verklighet i Kungsporten.

På stadsplaneringsavdelningen manar man i alla fall till besinning. Det kommer att dröja flera år innan lagändringar och en ny landskapsplan gör det möjligt att ens börja planera för stormarknader i Kungsporten.

Det handlar mest spekulationer i det här läget.

– Det handlar mest spekulationer i det här läget, säger stadens planläggare Pekka Mikkola och tillägger att detaljplaneförslaget för en Citymarket och ett hotell på Västra åstranden däremot blir klart innan sommaren.

Lättare att komma till området

Företagarna hoppas fortfarande att det ska bli möjligt att bygga en eller flera stormarknader i Kungsporten. Men ännu mera hoppas man på ett kraftigare grepp från stadens sida för att få flyt i området redan nu. Den planerade bro- och vägförbindelsen över motorvägen till Estbacka är ett exempel på vad man vill se genomfört snart. Den nya vägförbindelsen kommer att leda trafik från motorvägen och de västra delarna av Borgå direkt till Kungsporten.

Butikschef Stefan Berlin på elektronikkedjan Expert nämner just den nya anslutningen som en välkommen kick för området.

– Det skulle vara viktigt att kunna komma lätt till Kungsporten. Jag skulle önska att stadens beslutsfattare var lite mer aktiva för att få fart på området.

Planläggare Pekka Mikkola kommer ändå med ett dystert besked. Bron över motorvägen till Estbacka och vägförbindelsen genom Estbacka till Helsingforsvägen kommer inte att byggas på länge än.

– Förbindelsen kostar flera miljoner att bygga. Tanken var att bygget skulle finansieras med inkomsterna från försäljningen av de tomter som är reserverade för dagligvaruhandeln. Ingen försäljning, ingen bro och väg. Politikerna är knappast beredda att reservera pengar för bron och vägen i det här skedet.

Politikerna är knappast beredda att reservera pengar för bron och vägen i det här skedet.

Företagarna är inte heller själva passiva. Områdets köpmannaförening har visserligen upphört men nu har man aktiverat sig för att med gemensamma aktiviteter skapa mer liv och rörelse.

Det som har aktualiserat diskussionen om stormarknader i Kungsporten är att en aktuell lagändring kan göra det möjligt att placera större enheter för livsmedels- och specialvaruhandel i Kungsporten än vad dagens bestämmelser tillåter.

– På Nylands förbund jobbar vi fram en ny helhetslandskapsplan. Målet är att få den godkänd i slutet av 2018. Den kommer också att gälla handeln. Enligt markanvändnings- och bygglagen kommer regionalt viktig handel lösas i landskapsplanen, säger Merja Vikman-Kanerva, direktör för regionplaneringen inom Nylands förbund.

Kundströmmarna växer inte

Åren 2006–2008 var intensiva tider när handelsområdet i Kungsporten växte fram. Sedan gjorde ekonomin en djupdykning, och förbudet att bygga stora dagligvaruaffärer i Kungsporten kom som en chock.

För Varuboden-Osla är Kungsporten fortfarande det område man prioriterar för en stor dagligvaruhandel. Kesko planerar att bygga en Citymarket på Västra åstranden. Om Kungsporten öppnar sig ställer sig Kesko tveksamt till om Borgå är tillräckligt stort för två Citymarketaffärer. Till Uusimaa säger områdesdirektör Timo Heikkilä att man också kan tänka sig en annan typ av K-affär på Västra åstranden och bygga större i Kungsporten.

Stadens politiker uttalar sig ändå försiktigt. Det är fortfarande ytterst osäkert vad som kommer att bli möjligt och när.

Företagarna är inte direkt missnöjda med området. Företagen som verkar där nu behöver utrymme och parkeringsplatser, och det har man. Enligt Stefan Berlin är kundströmmarna hyfsade men har varken minskat eller ökat under årens lopp.

– Möjligheten att bygga stora enheter för dagligvaruhandel skulle helt klart innebära ett uppsving och öka kundströmmarna. Att stora förhinder för att bygga ska undanröjas är ju en sak som vår nya regering har satt som mål.

Möjligheten att bygga stora enheter för dagligvaruhandel skulle helt klart innebära ett uppsving och öka kundströmmarna.

Micke Henriksson på båtföretaget E3 Marin säger att en stor dagligvaruhandel skulle göra gott för hela området men efterlyser framför allt ett starkare engagemang från stadens sida. Nu verkar stadens beslutsfattare snarare vara apatiska vad gäller idéer för att främja Kungsportens handel.

– Skyltningen vid motorvägen har varit på gång länge. Stora skyltar vid motorvägen som lockar kunder finns ju i alla andra städer. Så varför inte också här?

Båtföretaget flyttade till Kungsporten från Gammelby för fyra år sedan och Henriksson säger att läget är ypperligt, och i kombination med butikslokalerna har det inneburit ett lyft för försäljningen.

Området växer

Häromdagen meddelade bilhuset Laakkonen att man bygger ut sin hall. Däremot är det fortfarande öppet om Borgåföretaget Norpe kommer att bygga en industri i västra Borgå, på tomten mellan Hornhattula och motorvägsavfarten, nära Kungsporten. Ett detaljplaneförslag, som omfattar 13 000 hektar industritomt, är nästan färdigt och vikt för Norpe, om man är intresserad. I Östermalm verkar industrin i fem olika fastigheter, och det är inte optimalt säger verkställande direktör Harri Mantila.

– Men det är för tidigt att säga om och i så fall när vi bygger nytt. Vi kan leva med hur vi jobbar i dag, men om försäljningen ökar måste vi kanske ha mera kapacitet för produktionen.

Eija Kölhi, ordförande för föreningen Borgå levande centrum, tycker att det är enbart positivt om reglerna för planläggningen lindras och regionerna själva tillåts påverka utvecklingen och planeringen.

– Men inom föreningen anser vi att det är centrum som ska stå i fokus för utvecklingen nu. En stormarknad i Kungsporten blir aktuell först i framtiden. Kanhända har tiden också gått förbi jättelika stormarknader. Världen förändras och det gör också kundernas konsumtionsvanor.

Mer läsning