Staden vill ha förlikningsavtal

BARNSKYDD. Bolaget Startti har sålt alltför dyra öppna barnskyddstjänster till Borgå stad. Bild: Kristoffer Åberg

Startti Lastensuojelupalvelut Oy som har försett Borgå stad med öppna tjänster inom barnskyddet har fakturerat staden för mycket, hela 37 233 euro. Startti har inte återbördat summan inom utsatt tid och åklagaren har i Östra Nylands tingsrätt väckt åtal mot Startti med beteckningen grovt bedrägeri.

Startti har föreslagit förlikning som innebär att bolaget betalar tillbaka hela summan om åklagaren och staden lägger ner kravet på straff.

Stadsstyrelsen behandlar frågan på måndag och förslaget är att styrelsen ger stadens jurist Johanna Andersson fullmakt att underteckna förlikningsavtalet med Startti Lastensuojelupalvelut Oy .

Staden anlitar inte längre Starttis tjänster. ÖN

Mer läsning