Staden undersöker marken vid busstationen – byggnaden representerar en era och ett företag

MARK. Staden låter undersöka marken vid busstationen i dag. Bild: Viivi Ikonen

I dag utför man provborrningar i marken vid Borgå busstation, delvis för att kolla efter föroreningar på grund av bensinmacken som varit där. På Borgå museum är man lite beklämd över att byggnaden ska rivas.

Arbetena inleds i dag, den 29 oktober, klockan 9, och innebär en del tillfälliga trafikarrangemang. Undersökningarna görs för att utreda jordmånens bärförmåga, och eftersom det har funnits en bensinstation på området undersöks också eventuella skadeämnen i marken.

Ett samtal till byggnadsforskare Kirsi Toivonen på Borgå museum visar att byggnaden, som ska rivas, har en lite speciell historia – den är ritad av en arkitekt som kan beskrivas som "Matkahuoltos arkitekt" som skapade motsvarande fastigheter runtom Finland. Det fanns ursprungligen ett tiotal ungefär likadana i landet.

– Arkitekten heter Kauko Tiihonen och han ritade byggnaderna specifikt för Matkahuolto. Det var ganska vanligt då att större företag hade egna arkitekter för att skapa en sorts image. Matkahuoltobyggnaderna börjar bli allt mera ovanliga eftersom de rivs. Så hände till exempel i Jyväskylä. I Karhula i Kotka är den hotad, likaså finns en som är hotad i närheten av östgränsen. Däremot finns en kombinerad tåg- och busstation i Idensalmi (Iisalmi) som är skyddad, säger Toivonen.

Arkitekturen är ganska likadan på alla ställen, med raka horisontala linjer och oftast ett överhängande tak där man kan vänta på bussen. Det är inte direkt så kallad brutalism, en ganska bespottad arkitektonisk inriktning, även om tankarna lätt går i den riktningen när man tittar på byggnaden.

– Snarare skulle jag klassa byggnaderna som modernism, särskilt den i Borgå. Fönstren är såpas stora.

Byggnaden, som stod klar 1972, uppfattas sannolikt som ganska ful av de flesta Borgåbor. Toivonen påpekar, när hon får frågan huruvida byggnaden ändå kommer att saknas, att det handlar om ganska ung arkitektur och att man i dagens läge ännu inte ser värdet i den.

– Matkahuoltobyggnaderna rivs och blir allt ovanligare. Det hade varit kul om Borgås kunde sparas, men jag förstår vilka realiteterna är. Rent byggnadstekniskt är den av en stil som lett till att skicket blivit som det är, säger Toivonen.

Toivonen påpekar också att 1960- och 1970-talens arkitektur börjar uppskattas allt mera. Det finns områden som redan är skyddade, och entusiaster börjar se den arkitektoniska eran som fin.

– Åsikterna om dessa byggnader börjar förändras, och inom vissa kretsar uppskattas de allt mera.

Mer läsning