Staden satsar på ventilation dygnet runt

FÖRSÖK. Kvarnbackens skola är för tillfället i det som kallas utredningsfasen. Bild: Arkiv / Kristoffer Åberg

Borgå stad har inlett projektet "ventilation 24/7" . Målet är att förbättra inomhusluften i skolor och andra fastigheter.

Med projektet Ventilation 24/7 ska Borgå stad försööa förbättra inomhusluften i de egna fastigheterna. Meningen är att gå igenom ventilationssystemen i alla Borgå stads byggnader och reglera dem så att de hålls i gång dygnet runt på det bästa möjliga och energieffektiva sätt, skriver staden i ett pressmeddelande.

– Ventilationen hålls i gång också när byggnaden inte används, men med lägre effekt, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Rakennuttajatoimisto HTJ genomför projektet tillsammans med entreprenörer för husteknik som Borgå stad har ramavtal med.

– I objekt med misstankar om problem med inneluft har man redan beslutat att ha ventilationen påkopplad dygnet runt. Många fastigheter är invecklade och kräver en noggrann genomgång och reglering för att få systemet att fungera optimalt, säger Boström.

Han tillägger att målet har varit att utreda hur ventilationen kan effektiveras i byggnaderna utanför användningstiden så, att det inte uppstår undertryck i byggnaderna och utan att effektiveringen medför oskäligt stora tilläggskostnader.

Projektet ventilation 24/7 inleddes under våren 2017. Man har skapat en handlingsmodell för de första byggnaderna. Den följs sedan i alla fastigheter.

För varje byggnad går man vidare i tre faser. I utredningsfasen går man igenom nuläget i byggnadens ventilation och definierar åtgärder med vilka inomhusluftsförhållanden och energieffektiviteten kan förbättras. I genomförandefasen gör man bland annat behövliga ändringar i fastighetsautomationen, blåsare och ventilationskanaler samt reglerar luftmängder. För byggnadens ventilation utarbetas det ett uppföljningsprogram som iakttas när åtgärderna har vidtagits.

Projektet ventilation 24/7 har gått över till uppföljningsfasen i Tullportens skola och i Vårvindens daghem. I utrednings- eller åtgärdsfasen är Pääskytien koulu, Kvarnbackens skola, Keskuskoulu, centralköket, Hamarin koulu, stadshuset, Gammelbacka skola Albert Edelfeltin koulu, Parkdaghemmet och Sagobackens daghem.

Stadsstyrelsen behandlar en fullmäktigemotion om ventilationen i skolor och daghem vid sitt möte måndagen den 22 januari 2018.