Staden säljer skjutbanan i Strömfors

SKYTTE. Förslaget är att staden säljer området där skjutbanan ligger, totalt 5 hektar. Bild: Kristoffer Åberg

Verksamheten vid skjutbanan i Strömfors har pågått i nästan tio år utan arrendeavtal. I stället för att skriva ett nytt avtal är nu förslaget att sälja området för 3 000 euro.

Året var 1970 när Strömfors arrenderade området där skjutbanan finns till Ruotsinpyhtään Riistanhoitoyhdistys. Avtalet gick ut 2009, och något nytt har man inte fått till stånd. Föreningen har försökt arrendera eller köpa området, något man inte lyckats förverkliga ännu.

Förvisso gjorde man ett arrendeavtal år 2017, men det skrevs aldrig under eftersom föreningen ansåg att avtalet inte tryggade deras ställning i framtiden.

På måndag träffas stadsstyrelsen i Lovisa för att ta ställning till saken. Nu är förslaget till fullmäktige att staden säljer området, totalt 5 hektar, för 3 000 euro till föreningen. Försäljningen uppfattas som vettig eftersom området efter årtionden av skytteverksamhet kräver omfattande reningsarbeten för att kunna användas till något annat – vilket är osannolikt. Ett villkor för affären är att föreningen också i framtiden tillåter också andra aktörer att använda skjutbanan.

Mer läsning