Staden premierade långvarig personal under festliga former

TACK. Närvårdare Kerstin Mannonen har jobbat för staden i fyrtio år. Hon fick ta emot förtjänsttecknet av personaldirektör Anu Kalliosaari och stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen. Bild: Kristoffer Åberg

Stämningen var på topp när Borgå stad firade sina långvariga anställda med lunch på Café Cabriole. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula tackade sin personal för trogen tjänst under en tid då förändringar är en del av vardagen.

117 anställda vid Borgå stad hade 2018 jobbat för staden jämnt tjugo, trettio eller fyrtio år. En tredjedel valde att belönas med festlig lunch och förtjänsttecken medan resten föredrog en ledig dag med lön. Kommunförbundets förtjänsttecken beviljas en person som jobbat länge i en kommuns tjänst eller en person som under motsvarande tid haft förtroendeuppdrag för kommunen i fråga.

– Tack. Tyvärr hör man det ordet alldeles för sällan i arbetslivet. Ni ska ha tack för att ni jobbat många år för staden och för samhället, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i sitt hälsningstal.

Ujula talar om den pågående förändring som präglar hela samhället just nu.

– Ni är här i dag, det betyder att ni hängt med genom alla förändringar, säger han.

Extra festlig blev lunchen då elever vid Borgå musikinstitut inledde med att uppträda med tre låtar innan förtjänsttecknet samt Kommunförbundets diplom som hör ihop med det delades ut till var och en av de anställda på plats.

40 år i stadens tjänst 2018

Mirja Hovi, byråsekreterare, Jäppinen Eija, daghemschef, Kortesalo Jaana, närvårdare, Kullberg Kerstin, gis-handläggare, Kumlin Helena, talterapeut, Lönn Christian, ledare för mätningsgrupp, Mannonen Kerstin, närvårdare, Nordström Camilla, byråsekreterare, Sairanen Jussi, förtroendeperson, Silfvast Henry, fastighetsregisterskötare, Sirén Kimmo, rektor, Öberg Tuija, utvecklingschef.

FÖRTJÄNSTTECKEN. Också Tuija Öberg hör till dem som jobbat för Borgå i fyrtio år. Bild: Kristoffer Åberg

30 år i stadens tjänst 2018

Andersson Frej, fastighetsskötare, Backman Helen, närvårdare, Bäckmark Kaj, montör, Bärlund Viola, barnskötare, Ekstam Peter, arbetschef, Eriksson Annika, närvårdare, Forsell-Westerbladh Christina, barnträdgårdslärare, Haakana Jaana, speciallärare, Hagström Ritva, serviceansvarig, Hakala Veli-Pekka, byggmästare, Haltia Helena, närvårdare, Helminen Tarja, tandskötare, Henriksson Krister, klasslärare, Henriksson Martina, socialarbetare, Holmberg Birgitta, närvårdare, Honkalammi Riitta, skolsekreterare, Huostila-Hällström Eija, klasslärare, Häggback Kerstin, primärskötare, Jokinen Benita, närvårdare, Jokinen Carola, närvårdare, Jokela Hilkka, planläggare, Jorkama Nina, chef för ungdomstjänster, Karlsson Karina, närvårdare, Karlsson Marina, hälsovårdscentralbiträde, Kauppinen-Ketoja Päivi, chef för byggnadstillsynen, Korhonen Tuula, hälsovårdscentralbiträde, Laakso Lea, servicechef, Laaksonen Marjatta, närvårdare, Lehtiö Jaana, lektor, Lindstedt Catharina, daghemsföreståndare, Lönn Jeanette, klasslärare, Manninen Virpi, vårdare, Monthan Maarit, närvårdare, Mutikainen Pirjo, vårdare, Myllynen Leila, vårdare, Mäkipää-Jordan Sirkka, lektor, Nyberg Leila, chef för småbarnsfostran, Nylund Siv, anstaltsvårdare, Oksanen Kirsi, servicechef, Palmgren Jukka miljövårdschef, Pettersson Daniel, fastighetsskötare, Pettersson Susan, barnskötare, Puttonen-Blomqvist Helena, förskollärare, Pääkkönen-Tarvainen Leena, servicechef, Ravi Eeva, lektor, Ruotsalainen Maarit, förman, Salovaara Tuula, lektor, Siltakorpi Pasi, specialklasslärare, Sumusalo Minna, rektor, Tiili Sirpa, anstaltvårdare, Toivanen Päivi, matservicearbetare, Untinen Markku, sopecialbiliotekarie, Vähäkangas Sinikka, daghemschef, Westerlund Jeff, biträdande överläkare, Öhman Jaana, chef för parkarbete.

20 år i stadens tjänst 2018

Andelin Brita, lektor, Andersson Carina, barnskötare, Askolin Erja, klasslärare, Back Anders, lektor, Backman Christina, barnträdgårdslärare, Ekholm Marika, klasslärare, Fredriksson Marina, lärare inom småbarnspedagogik, Gustafsson Katarina, serviceboendehandledare, Hagman Terése, lektor, Hyrylä Leena, lektor, Hägglund Gun-Maj, gis-handläggare, Hänninen Sanna, handledare inom småbarnspedagogik, Iso-Sipilä-Orpana Kati, klasslärare, Jensen Henrik, klasslärare, Korhonen Leila, skolpsykolog, Koskimies Nora klasslärare, Kurki Marina, familjedagvårdare, Lahtinen Petri, brandman, Lehtinen Jussi, brandman, Leivo Satu, klasslärare, Lindberg Mikael, timlärare i huvudsyssla, Lindfors Johanna, ledande socialarbetare, Lintunen Jaana, klasslärare, Lönnfors Tom, planerare, Melander Jonna, klasslärare, Mäenpää Pia, barnskötare, Mälkki Reija, handledare, Mölkänen Timo, timlärare i huvudsyssla, Naumanen Ira, närvårdare, Nyman Tom, lektor, Outinen Päivi, rektor, Pellikka Annette, sjukskötare/hälsovårdare, Peussa Sirpa, anstaltvårdare, Poukka Päivi, specialklasslärare, Saal Anneli, servicekoordinator, Seikku Satu, barnträdgårdslärare, Seppänen Sanna, närvårdare, Siikavirta Satu, handledare, Soinio Auli, lektor, Taberman Jaana, ansvarig för servicekök, Tamminen Aki, lantmäteriingenjör, Tetri Päivi, sjukskötare, Toivanen Hanne, lektor, Törnroos Åsa, lokalvårdare, Uronen Anja, närvårdare, Varilo Susanna, överläkare, Viitanen Christa, klasslärare, Vuong Thao, lokalvårare, Westerlund Camilla, närvårdare, Wickström Aira, närvårdare.

Mer läsning