Staden påminner om att det finns hjälp att få

Borgå stad påpekar att man tar hand om barnfamiljerna på många sätt under coronaepidemin.

Borgå stad strävar efter att stöda barnens och familjernas välmående på många olika sätt, meddelar man i ett pressmeddelande. Ett exempel är social- och hälsovårdssektorn och bildningssektorn

– Småbarnspedagogiken håller kontakt med de familjer vars dagisbarn nu sköts hemma, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Hon tillägger att man samarbetar med social- och hälsovårdssektorn som har diverse verktyg.

Barn- och familjetjänsternas personal tar nu oftare kontakt med sina klienter. Maria Andersson, servicedirektör för barn- och familjetjänsterna, uppger att man ökat möjligheterna för barnfamiljerna att ta kontakt.

– Rådgivningstelefonen betjänar alla kommuninvånare varje vardag, och den elektroniska tjänsten Be om hjälp är öppen dygnet runt. Rådgivningen är avsedd för alla barnfamiljer som har bekymmer i vardagen, till exempel ekonomiska svårigheter eller behov av mathjälp.

Östra Nylands social- och krisjour erbjuder stöd dygnet runt för människor i alla åldrar som oroar sig för den egna eller de anhörigas välbefinnande på grund av coronaviruset.

Övriga tjänster för barn, unga och deras familjer som erbjuds också under coronaepidemin är till exempel familjerådgivningen, elev- och studerandevårdens rådgivning, barnskyddets jour tjänstetid och skyddshemmet.

Kontaktuppgifterna till de olika rådgivningstjänsterna finns på Borgå stads webbplats.

Borgå stad har på sin webbplats samlat information bland annat om mathjälpen till mindre bemedlade familjer.

Mer läsning