Staden justerar affärshyrorna för coronatiden

Borgå stads affärslokaler kan komma att få klart billigare hyra. Det gäller också koncernbolagen, som Event Factory och Konstfabriken. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Coronarestriktionerna innebär hyreslättnader de företagare som hyr in sig i Borgå stads affärslokaler.

Borgå stads affärslokaler kan komma att få klart billigare hyra. På måndag tar stadsstyrelsen ställning till frågan, specifikt om stadens och dess koncernbolag (A-Bostäder och Event Factory/Konstfabri...