Staden jobbar med strategin – vill att du svarar på enkät

Borgå stad har varit i konstant förändring de senaste åren. Nu är det dags att uppdatera strategin. Bild: Arkiv/Kristoffer Aberg

Enkäten Drömmarnas Borgå är nu aktuell. Staden är ute efter åsikter från invånare och andra grupper.

Erbjuder Borgå en bra miljö för boende, levande och företagsliv? Vilka är stadens viktigaste utvecklingsmål för de kommande fyra åren?

Det är frågor som Borgå stad ställer i enkäten Drömmarnas Borgå. Där samlar man in åsikter från invånare, intressentgrupper, förtroendevalda och anställda till grund för stadens kommande strategiarbete. Stadsfullmäktige inledde sitt arbete i augusti. En av dess viktigaste uppgifter är uppdatering av stadens strategi. Den uppdaterade strategin ska vara godkänd senast i slutet av maj.

Staden meddelar om saken i ett pressmeddelande på måndagen.

– Stadsstrategin är stadens viktigaste utvecklingsplan. Den berättar vad som ses som viktigast i utvecklingen av staden och stadens tjänster under de kommande åren. Stadsfullmäktige kommer att behandla resultaten från enkäten i en strategiverkstad i början av november. Jag önskar att vi får så många svar som möjligt för att få ett omfattande grundmaterialpaket för strategiarbetet, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i pressmeddelandet.

Man kan besvara enkäten mellan den 11 och 24 oktober – antingen elektroniskt i stadens webbsidor eller genom att fylla i pappersversionen på servicekontoret Kompassen eller vid något av stadens bibliotek. Det tar cirka 15 minuter att besvara enkäten.

Besvara strategienkäten: https://q.surveypal.com/Porvoo-kuntalaiskysely-2021/language-selection

Beredningsprocessen för strategin: https://porvoo01.oncloudos.com/kokous/202111957-8-1.PDF (dokumentet är på finska)

Den gällande stadsstrategin: https://www.borga.fi/strategi-och-program