Staden bäddar för miljonsanering av Borgågården

NEJ TILL STERILT. Ulrica Stråhlmann (t.v.) och Leena Stolzmann hoppas att renoveringen inte gör Borgågården opersonlig och steril. Bild: Kristoffer Åberg

Saneringen av Borgågården har länge varit aktuell men skjutits upp. Nu undersöker staden husets skick, därefter uppdateras projektplanen. I början av 2020-talet ska konstskolan ut, för att återvända efter totalrenoveringen och få medborgarinstitutet som granne.

Borgågården är redan något av en byggarbetsplats.

– Regionförvaltningsverket har varit här för att granska lokalerna och levererat en lista på sådant som snabbt måste fixas, förklarar Borgå konstskolas rektor Leena Stolzmann och projektkoordinator Ulrica Stråhlmann medan de försöker bistå med nycklar, information och annan hjälp åt dem som springer omkring i huset jobbar med saken.

Även om duon håller god min och gör vad de kan noteras en viss frustration. Mycket tid går åt för annat än skolans egna angelägenheter. De berättar också att konstskolan har en del dåliga erfarenheter av situationer där hjälp skulle ha behövts med reparationer men hyresvärden, det vill säga staden, har sagt nej. Ändå är skolan en väldigt bra hyresgäst.

– Mycket har vi betalat själv och den interna hyran är högre än marknadshyran.

För tillfället pågår alltså också undersökningar om byggnadens skick. För att veta hur den ska saneras krävs noggranna uppgifter om nuläget. Visserligen blev en ambitiös projektplan klar redan 2012, men det är ju några år sedan. Då uppskattades kostnaderna för en totalsanering till 5 miljoner euro.

5,5 miljoner euro

Lokalitetsdirektör Börje Boström talar i dag om 5,5 miljoner och 300 000 för planering.

Han räknar med att den gamla projektplanen kan uppdateras 2020 och därefter inleds saneringsarbetet. Det är väldigt omfattande.

– Vi måste hitta tillfälliga lokaler för konstskolan för renoveringstiden. Men skolan får komma tillbaka. Tanken är också att medborgarinstitutet flyttar in.

För konstskolan är de nuvarande lokalerna perfekta, de är trivsamma och inspirerande.

– Vi är nöjda med huset som det är nu och längtar inte efter splitternya, sterila lokaler. Men vi förstår ju nog att gården måste saneras. Det vi hade hoppats på var att arbetena kan ske etappvis så att vi inte behöver flytta ut. Men det verkar inte vara möjligt, säger Stolzmann som också tycker det vore viktigt att de nyrenoverade lokalerna kan inredas med de hemtrevliga möbler som i dag bidrar till att konstskolans elever trivs så bra i rummen.

Konstskolan har själv investerat 60 000 euro i luftkonditioneringen, som nu fungerar bra. Både ventilationen och rörsystemet ska ändå byggas om.

– Vi är lite rädda för vad som händer när supereffektiva maskiner installeras i det gamla huset. En sådan kombination är nödvändigtvis inte så bra. Men vi får se.

Borgågården var ursprungligen en svensk folkskola som byggdes 1909. Huset placerades högt uppe på en backe, i hörnet av Prästgatan och Brunnsgatan, eftersom skolor på den tiden skulle dominera centrumbilden.

Henrik Wager vid Borgå museum gjorde 2006 en byggnadshistorisk utredning över gården och den är intressant läsning. Huset har ritats av svenska arkitekten John Settergren, som också gjort ritningarna för exempelvis Ågatans gamla elverk, ett hus som numera är känt som Volanens hus.

Han planerade också en stenbyggnad i jugendstil vid dåvarande Nya Kyrkogatan (nu Runebergsgatan). I huset, som färdigställdes 1907, finns i dag bland annat en nepalesisk restaurang. Samma arkitekt har ritat Forsby gårds huvudbyggnad från 1907 och gårdens ångsåg och maskinrum från 1914. Huvudbyggnaden hör till Settergrens mest kända arbeten.

Borgågården tömdes 1954

Efter att Kvarnbackens skola byggts tömdes Borgågården, året var 1954. Då var tanken att byggnaden skulle bli polishus och det fanns färdiga planer på hur lokalerna skulle byggas om. Men poliserna flyttade aldrig hit från stadshuset. 1956 fick Walter Runebergs skulptursamling plats i två gamla klassrum. Också domkapitlet fick tillfälliga lokaler i huset för den tid byggnaden vid Kyrkotorget renoverades.

År 1958 öppnades Borgå naturhistoriska museum i Borgågården och 1966 kom jakt- och viltvårdsmuseet som granne. På 1960-talet byggdes en del av huset om för lokalradions ändamål.

– Det fanns ursprungligen en festsal högst uppe. Den byggdes om till studior. Nu ska de här konstruktionerna rivas, förklarar Ulrica Stråhlmann och Leena Stolzmann.

Konstskolan flyttade delvis till Borgågården redan för 12 år sedan och nu förfogar den så gott som över hela huset. Skolan har totalt cirka 900 elever, i Borgå är elevantalet 750 och i Sibbo 150. Kvarnbackens skolas eftermiddagsklubb verkar också i huset men på senare tid har verksamheten störts en aning på grund av arbetena i lokalerna.

Enligt Börje Boström får eftiset ändå stanna kvar tills huset måste tömmas helt.

En titt på ritningarna visar att Borgågården i samband med renoveringen får hiss och det är en väldigt positiv sak eftersom lokalerna inte varit speciellt tillgängliga. Alla glasväggar och glasdörrar tas bort. Medborgarinstitutet (både den finska och svenska verksamheten eftersom instituten gått samman) ska finnas längst nere, där konstskolan nu har bland annat en gympasal och ett legorum. Cirka 60 kvadratmeter i våningen har stängts helt på grund av fuktproblem.

Boström säger att då fuktproblem i ett skede upptäcktes i huset åtgärdades saken i stort, man tätade också väggar från yttre sidan.

– Sedan dess har ingen klagat.

Inte lyckats sälja

I början av 2000-talet försökte staden sälja fastigheten men det visade sig vara omöjligt. Enligt lokalitetsdirektören går det inte att bygga om huset till bostäder på ett kostnadseffektivt sätt.

– Parkeringen hade inte heller gått att ordna om byggnaden hade förvandlats till bostadshus.

Så man beslutade vika Borgågården för kultur.

I konstskolan studerar man det visuella språket. Eleverna producerar inte egentliga konstverk utan lär sig olika färdigheter i att uttrycka sig visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att kunna uppskatta eget och andras arbete.

Skola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Borgå och Sibbo. Dessutom ordnas veckosluts- och sommarkurser till vilka också vuxna är välkomna.

Konstskolans konstverkstad erbjuder barn och vuxna en möjlighet att jobba tillsammans med olika konstprojekt. Konstverkstaden är riktad till kombinationen föräldrar och barn, till par eller till vuxna utan barn. Barnet eller ung person kan också delta i verkstaden tillsammans med en bekant vuxen.

I skolans eget konsteftis går i dag 85 barn, antalet är ibland uppe i 120. Barnen kommer från åtta olika skolor och är flerspråkigt.

Verksamheten är väldigt mångsidig, man lagar bland annat sitt eget mellanmål och då ÖN hälsar på tillverkar barnen egen müsli. Det är liv och rörelse i alla rum och alla har hittat någonting att göra.

– Att det är lite slitet här och där gör ingenting, tvärtom höjs stämningen i den här sortens utrymmen, säger Ulrica Stråhlmann som håller tummarna för att andan i huset kvarstår trots totalrenoveringen.

Gammal svensk folkskola.

Huset blev färdigt 1909.

Ritats av arkitekt John Settergren.

Verksamheterna i huset har varit många under årens lopp.

Nu verkar Borgå konstskola i huset.

Byggnaden ska snart saneras.

Nu undersöks skicket av i dag.