Stabil elevtillströmning i Borgå

VÄXANDE SKOLA. Grännäs skola kommer att få fler elever under de närmaste åren, visar en färsk elevprognos.Bild: Kristoffer Åberg

Antalet elever i de svenska skolorna i Borgå blir varken fler eller färre under de närmaste åren, om man får tro de färskaste prognoserna.

Medan eleverna i klass ett till sex i de svenska Borgåskolorna det här läsåret är 1 138 till antalet kommer de tre år senare, läsåret 2020 till 2021, att vara 1 139.

På motsvarande sätt blir det inga förskjutningar alls heller när det handlar om elever i grundskolans sjunde till nionde klass. De svenska Borgåeleverna i de högre klasserna är det här läsåret 581 stycken, och tre år senare är antalet 582.

Däremot sker det en del förskjutningar mellan de olika skolorna.

Vårberga växer

Liksom tidigare visar också den nyaste prognosen att antalet elever i Kvarnbackens skola kommer att minska, från 402 i år till 336 om tre år.

Också i Kullo förutspås en nedgång i elevantalet, från 50 till 42 elever.

I Sannäs sker en minskning, från 96 elever i år till 88 elever om tre år.

Vårberga skola kommer att få många fler elever, om man får tro prognosen. I år har Vårberga skola 97 elever och tre år senare kommer de enligt prognosen vara 127. En del av Vårbergabarnen har tidigare gått i skola på andra håll, men nu kanske det nya huset, Kantelehuset, håller kvar eleverna i sin primärskola.

Grännäs skola växer likaså, från 69 till 82 elever, och Hindhår, från 50 till 62 elever.

Den nya Tolkis skola, med en del av eleverna från nuvarande Gammelbacka skola, kommer att ha 163 elever läsåret 2019-2020 och 152 elever läsåret därpå.

Västra enhetsskolan, med Strömborgska skolan, Näse skola, Saxby skola och en del av Gammelbacka skola kommer enligt prognosen att ha 502 elever läsåret 2020-2021.

I Lyceiparkens skola går det i år 317 elever och om tre år 330 elever.