Språkvetare från Borgå fick gradupris för avhandling om samlokaliserade skolor

Fr.v. pristagarna Martina Hannula, Hilda Forss och Lina Metsämäki. Bild: Pressbild

Svenska litteratursällskapet belönar tre svenskspråkiga pro gradu-avhandlingar med ett pris på 1 000 euro var. Borgåbon Martina Hannula får pris för sin avhandling inom språkvetenskapen.

Svenska litteratursällskapet (SLS) delar ut pris för tre svenskspråkiga pro gradu-avhandlingar i svenska språket, litteraturvetenskap och traditionsvetenskaper. De prisbelönta avhandlingarna handlar om offentlig amning, samlokaliserade skolor och digital poesi.

Lars och Bojen Huldéns pro gradu-pris i språkvetenskap tilldelas Martina Hannula vid Helsingfors universitet för avhandlingen '"Tillsammans är vi starkare än ensamma". En kvalitativ studie om gränsöverskridande arbete i samlokaliserad skola.'

I prismotiveringen beskrivs avhandlingen som ambitiöst upplagd och utförd. I sin analys belyser Hannula intervjusvar av lärare och rektorer, och deras sätt att beskriva och resonera om praktikerna i samlokaliserade skolor. Resultaten som Hannula får fram är högst intressanta och genom sitt arbete bidrar hon med ny och relevant kunskap, skriver SLS i ett pressmeddelande.

Intervjuer om offentlig amning

Josua Mjöbergs pro gradu-pris i litteraturvetenskap tilldelas Hilda Forss vid Helsingfors universitet för avhandlingen "Lyrik i en digital mediekultur. Digitalisering och remediering i Cia Rinnes författarskap".

Forss studerar mediala och digitala aspekter av poeten och konstnären Cia Rinnes gränsöverskridande verk för att se vad digitaliseringen innebär för litteraturen och poesin.

Ragna och Olav Ahlbäcks pro gradu-pris inom traditionsvetenskaperna tilldelas Lina Metsämäki vid Åbo Akademi för avhandlingen. "'Man känner sig kanske ännu mer som en kvinna efter att man har fått amma två barn.' Makt, materialitet och performativ kvinnlighet i intervjuer om offentlig amning".

I prismotiveringen beskrivs avhandlingen som en mogen tolkning av de begränsningar som lever kvar i samhället i förhållande till moderskap, kvinnlighet, kropp och plats. Med väl valda teoretiska utgångspunkter och metodiska val som arbetar genom hela texten har Metsämäki lyckats klargöra de aktuella elementen som inverkar på görandet av moderskap. Avhandlingen är en balanserad, välskriven och tydlig helhet, skriver SLS pressmeddelandet.