Språkspel och dagvård

Bild: Flickr – Kristin Prairiedaze

Det är viktigt med bra dagis. Men ge också akt på språkspelet i dagvårdskampen.

Våra dagis ska spara, nu när regeringen är övertygad om att det går att banta och fasta i det offentliga för att sedan skapa nytt välstånd.

Många städer struntar i rekommendationen att skära ner dagvården till halvdag för arbetslösa och daglediga föräldrar, dock inte Borgå (ÖN 7.3).

I argumentationen är det nog rimligt att önska svar på varför den som är dagledig fortsatt skulle ha sina barn i full dagistid som vanligt.

Dagvården kom in i lagen 1973 som ett jämställdhetsprojekt. Båda föräldrarna skulle ha en jämlik chans till yrke och karriär och barnen skulle under tiden ses till på dagis. Också föräldraledigheten har man senare strävat att fördela jämnare mellan föräldrarna.

Dagens kamp om allas rätt till dagvård omfattar det nyare argumentet om att barnen dessutom har rätt att tidigt utbildas till kunniga samhällsvarelser. Var och en som, ibland med små tårar till avsked, har lämnat sitt barn första dagen på dagis, har snart fått se en socialt kunnigare liten en börja komma hem om kvällarna.

Så har man kommit in på nyckelordet småbarnspedagogik. När ledande SFP:are i Borgå i en debattartikel (ÖN 7.3) talar för en orörd dagispraxis förekommer s-ordet hela tio gånger, med bara en kort hänvisning till föräldrar och syskon där hemma.

Ingenting illa i pedagogiken, och inte heller i SFP:s årtiondelånga arbete för subjektiv rätt till dagvård (trots gåtan varför just den av våra hundratals rättigheter är "subjektiv").

Däremot finns det en risk att språkspelet går för långt, när det börjar framstå som att barn som inte har gått maximalt på dagis, med dess långa 8–10 timmars "arbetsdagar", har gått miste om någonting viktigt.

Kampen om dagvård förs ofta om att skydda mammorna mot den så kallade kvinnofällan. Men det finns en mansfälla här också – att ännu fler pappor tror att de inte klarar av att stanna hemma och leka, busa, skruva och gosa minst lika bra som en yrkespedagog på dagis.

Jan-Erik Andelin Reporter, jobbar i HBL:s Nordenteam